בנק ישראל
בנק ישראלצילום: נתי שוחט, פלאש 90

נגיד בנק ישראל אמיר ירון החליט הערב (שני) להשאיר את הריבית על כנה ולא להעלות אותה.

מדובר בהחלטה שנייה ברצף של הנגיד שלא להעלות את הריבית במשק אחרי שנה בה הריבית עלתה בשל האינפלציה.

בבנק ישראל הבהירו כי במקרה בו האינפלציה לא תרד, יאלצו להעלות את הריבית: "האינפלציה עודנה רוחבית ומצויה ברמה גבוהה. עם זאת, בחודשים האחרונים מסתמנת האטה באינפלציה. לכן, הוועדה החליטה להותיר את הריבית על כנה, אך רואה היתכנות לא מבוטלת להמשך העלאה של הריבית בהחלטותיה הבאות, ככל שסביבת האינפלציה לא תמשיך להתמתן בהתאם למצופה. תוואי הריבית יקבע בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה, זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות".

"האינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים ירדה, אך נותרה מעל הגבול העליון של היעד ועומדת על 3.3%. הירידה החדה בשיעור השנתי של האינפלציה משקפת גם השפעת קצה של מדד יולי 2022 שהיה גבוה במיוחד, ולאור מדד אוגוסט 2022 שהיה שלילי ניתן להעריך כי לאחר פרסום המדד הבא שיעור האינפלציה בחודשים הקרובים צפוי להיות גבוה יותר", הוסיפו בבנק ישראל.

"האינפלציה בישראל נמוכה מהאינפלציה במרבית המדינות המפותחות", אמרו והוסיפו כי "הציפיות והתחזיות לאינפלציה מצויות בתוך היעד, בסביבת הגבול העליון שלו. הציפיות משוק ההון לשנה השנייה ואילך מצויות בתוך תחום היעד. לנתונים שיפורסמו בחודשים הבאים תהיה תרומה משמעותית להתבהרות תמונת האינפלציה".

"הוועדה מעריכה כי תהליכי ההידוק המוניטרי והתמתנות הביקושים בישראל ובעולם פועלים למיתון האינפלציה. מנגד, הפיחות בשקל בחודשים האחרונים תורם לעליית קצב האינפלציה ולהתפתחותו בחודשים הקרובים תהיה השפעה על דינמיקת האינפלציה".

מאז תחילת העלאות הריבית, החזר המשכנתא עלה בממוצע לכל בית בכ-1,150 שקלים.