מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הופיע היום (רביעי) בכנס של איגוד מבקרי הרשויות המקומיות בישראל. בדבריו התייחס בין היתר לסוגיית יוקר המחיה בישראל.

"יוקר המחיה בישראל מרקיע שחקים, ושילובו עם סביבת ריבית גבוהה מקשֶה מאוד על משקי הבית בישראל. רק לפני עשרה ימים פורסם שישראל מדורגת בצמרת יוקר המחיה בקרב מדינות ה-OECD.

בשנים האחרונות פרסמנו כמה דוחות בנושאי יוקר המחיה, ובפרט בתחומי המזון, הדיור ועידוד התחרות בענפים שונים במשק. לאחר החגים בכוונתי לפרסם מקבץ דוחות בנושא יוקר המחיה. ביקורת המדינה בחנה בדוחות אלו את ההתמודדות של הממשלה עם יוקר המחיה והעלתה ליקויים משמעותיים ביותר. סוגיית יוקר המחיה חייבת לעמוד בראש סדר העדיפויות של הממשלה", אמר המבקר.

הדוחות במקבץ זה עוסקים בכמה תחומים שבהם בחנו מכמה זוויות סוגיות המשפיעות על יוקר המחיה, ובכלל זה:

- ההיערכות של משרדי הממשלה ובנק ישראל להתפרצות אינפלציה.

- הפיקוח על המחירים בענף המזון.

- מאגר נתוני האשראי, שאחת ממטרותיו הייתה להביא להגברת התחרות במערכת הבנקאית ובשוק האשראי.

- וכן סוגיות בפעילות נמלי הים בישראל – שאחראים ל-99% מסך המוצרים המיובאים לישראל והמיוצאים ממנה.

"השפעתם של הנושאים האמורים על יוקר המחיה היא כבירה", אמר המבקר, "די אם נציין כי בתקופה האחרונה רמת המחירים בישראל במונחי כוח קנייה הייתה גבוהה בכ-27% בממוצע לעומת מדינות ה-OECD.

בענף המזון פערי המחירים היו גבוהים אף יותר: מחירי המזון בישראל היו גבוהים בכ-37% לעומת מדינות ה-OECD ובכ-51% לעומת מדינות האיחוד האירופי. בהתאם למדיניותי, ביקורת המדינה עוסקת רבות בסיכונים אסטרטגיים, בנושאים לאומים-רוחביים ובתחומי הפעילות של הגופים הציבוריים מנקודת מבטו של האזרח.

על כן בחרתי כבר לפני כשנה לבקר את פעילות הממשלה בתחומים אלו, וכאמור נפרסם את ממצאינו לאחר החגים. אנחנו נכנסים עכשיו לתקופת החגים, שבה למשקי הבית בישראל צפויות הוצאות ניכרות. וזאת, זמן קצר לאחר העלויות הגבוהות שבהן נשאו משפחות רבות בתקופת החופש הגדול. על הממשלה לעשות כל פעולה שתביא להקלה משמעותית ביוקר המחיה".