החומה הסינית
החומה הסיניתצילום: Chen Leopold/Flash90

שני פועלים סינים נעצרו אחרי שחפרו בתוך החומה הסינית העתיקה וגרמו, כך לדברי הרשויות במדינה, לנזק בלתי הפיך.

השניים ניסו ליצור לעצם קיצור דרך מפני שהחומה העתיקה הפריעה להם להתקדם במסלולם. לכן, לקחו טרקטור ושברו חלק מהחומה שעומדת על תילה כבר אלפי שנים.

במשטרה הסינית סירבו להשיב לשאלות כתבים בנוגע לעונש הצפוי, אך אישרו כי השניים נמצאים במעצר.

החומה, באורך של יותר מ-20 אלף קילומטרים ובנייתה החלה במאה החמישית לפני הספירה, מתוירת במיוחד, אך רק בחלק מסוים של החומה.

לאורך החומה קיים משבר קשה בשנים האחרונות ורוב החומה לא מתוחזקת היטב וחלקים ממנה הוסתרו לחלוטין על ידי צמחייה.

בנוסף, גם תופעות של ונדליזם היו בשנים האחרונות. לכן, במשטרה הסינית החליטו על תגבור האכיפה באיזור החומה.