נתניהו בוועדת החקירה, ארכיון
נתניהו בוועדת החקירה, ארכיוןצילום: Yonatan Sindel/Flash90

עורכי הדין רינה מיוחס ויוסי כהן המייצגים את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפני ועדת החקירה לאסון מירון הציגו היום (חמישי) את עמדתו.

חבר הוועדה האלוף במילואים שלמה ינאי התייחס בדיון להמלצה להפקיע את ציון הרשב"י. בתגובה, עורך הדין כהן אמר בשם ראש הממשלה: "אקבל את כל ההחלטות הנחוצות לשם קידום ההפקעה, בכפוף לייעוץ המשפטי והמקצועי".

עורכת הדין מיוחס אמרה בדיון: "לא יכול להיות שיזהירו את נתניהו ואת האחרים לא. לנתניהו אין קשר לאירוע הזה יותר מהאחרים. נתניהו לא ידע שיש בעיה בטיחותית באתר שעשויה להוביל לסיכון חיי אדם".

לפני מספר שבועות באי כוחו של נתניהו הגישו לוועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון מירון סיכומים בהם נמתחה ביקורת על הכוונה להמליץ להזהיר את נתניהו בגורם אחראי לאסון.

בסיכומים שהוגשו ונחשפו על ידי כתב כאן רשת ב' אמוץ שפירא כתבו כי "אין כל מקום לפרסם המלצות אישיות נגד ראש הממשלה, שכן הוכח בפני הוועדה כי הוא פעל כפי שהיה מצופה מכל ראש ממשלה לפעול וכי הוא פעל בהתאם לגדרי סמכויותיו על מנת לתקן את הליקויים שהגיעו לפתחו".

עוד נכתב כי אין מחלוקת כי בשום שלב אף לא אחד מהפקידים הבכירים או שרי הממשלה לא התריעו בפני ראש הממשלה שיש צורך לכנס ישיבת ממשלה, לדון בעניין מעבר לדיונים שהתקיימו או לנקוט בכל פעולה ספציפית אחרת שבסמכות ראש הממשלה".

בנוסף, "בניגוד להודעת האזהרה, ראש הממשלה פעל לאורך כל שנות כהונתו באורח תקין, ובכלל זה פעל להסמיך גורמים להיות אחראים על פעילות הרשות המבצעת בכל הנוגע לניהול האתר. הוכח בפני הוועדה כי מעולם גורם כלשהו ברשות המבצעת לא הביא לידיעת ראש הממשלה כי פעילות הרשות המבצעת ביחס לאתר אינה תקינה באופן שעשוי לסכן חיים. לא רק זאת, הגורמים הרלוונטים ברשות המבצעת הבהירו לאורך השנים שוב ושוב כי הפעולות המבוצעות יביאו להתנהלות תקינה ואף מיטבית".