מספרים לנו שישראל בדרך למשבר חוקתי. שבעוד שבוע קציני הצבא והמשטרה יצטרכו להחליט למי להקשיב, לנציגי העם, נבחרי הציבור, שנבחרו בבחירות דמוקרטיות, או ל-15 פקידים לא נבחרים שמינו את עצמם לסמכות העליונה שפוסלת את בחירת העם!

אני שואל אתכם:
אתם מכירים דמוקרטיה בה העם אינו מחליט?!

במדינה דמוקרטית אין כזה דבר משבר חוקתי!

במדינה דמוקרטית כשיש התנגשות בין נבחרי העם, נציגי הציבור - לבין פקידים לא נבחרים - יש רק סמכות אחת שיש להקשיב לה וזה העם שהוא הריבון!

הכנסת אינה וועדה מייעצת של השופטים!

נבחרי העם שאנחנו בחרנו כדי לממש מדיניות אינם וועדת קישוט שמביאה המלצות להוד רמומתם שופטי בג"צ והם הסמכות העליונה להחליט או לאשר את רצון העם!

העם הוא הריבון!
העם ורק העם!

שופטי בג"צ,
אתם לא תפסלו לנו את הקול!
אנחנו לא אזרחים סוג ב' ולא נהיה אזרחים סוג ב'!

חברים,
היינו רוצים בכל מאודנו להעביר את הרפורמה בהסכמה רחבה. ידינו מושטת לשלום גם כעת! אבל לצערי בצד השני אין אף מנהיג אמיץ שמוכן להודות שכל מה שמניע אותם זה רק שנאת הימין והמחנה הלאומי והחרמת ראש הממשלה נתניהו!

הלוואי וחברי הכנסת באופוזיציה היו מתעלים מעל הפוזיציה ומודים שגם הם בעד תיקון מערכת המשפט ושבאמת יש הסכמה רחבה בכל סיעות הבית לקידום הרפורמה המשפטית!

אבל כל עוד זה לא קורה הממשלה הנבחרת והכנסת שזכתה לרוב בבחירות חייבת להתקדם עם חקיקת הרפורמה - והאיומים המטאפוזיים של שופטי בג"צ לא ירתיעו אותנו!

העם הוא הריבון!
לא תהיה נבצרות!