ניידת משטרה
ניידת משטרהאייסטוק

משטרת ישראל תפצה צלם תושב השומרון אשר הותקף לפני כשנה במהלך עבודתו בסכום של 18,000 שקלים.

הצלם הותקף בידי שוטר, שגרם לפציעתו ולהרס מצלמותיו, חרף העובדה שהוזמן ע"י המועצה האזורית שומרון לסקר הפגנה שאושרה בידי המשטרה סמוך לישוב ברקן.

הצלם הוזמן לסקר את ההפגנה עבור המועצה האזורית שומרון והותקף ע"י שוטר למרות שהזדהה בפניו כעובד מטעם המועצה. השוטר דרש מהצלם שלא לעמוד על שולי הכביש ולאחר שזה הסביר כי הוא מבצע את עבודתו דחף אותו השוטר אל מעבר למעקה הבטיחות. כתוצאה מדחיפה נגרמו לצלם חבלות בידיו ורגליו, הוא נזקק לטיפול רפואי שמנע ממנו לעבוד מספר ימים ומצלמותיו נהרסו.

לאחר התקיפה פנה עו"ד אלעדי ויזל מארגון 'חוננו' המייצג את הצלם למשטרה ודרש כי תפצה אותו על הנזקים שנגרמו לו. במכתב ששלח עו"ד ויזל לקצין תלונות הציבור מחוז ש"י תיאר ויזל את האירוע: "ביום 15.11.22 הוזמן מרשי על ידי המועצה האזורית שומרון לספק שרותי צילום בהפגנה מאושרת שנערכה בצומת ברקן. לאחר שראש המעוצה, מר יוסי דגן, ואנשי ציבור נוספים סיימו לנאום התקדמה המחאה לכיוון כביש 5. מרשי, אשר כאמור תיעד לאורך כל האירוע, התקדם אף הוא לצד המפגינים אשר התמקמו מאחורי גדר ההפרדה הסמוכה לכביש 5. אז, עבר מרשי לשניות מספר את גדר ההפרדה על מנת לשפר את זווית הצילום של ההפגנה".

"בשלב זה, שוטר ניגש אל מרשי וביקש ממנו לחזור לצידה השני של גדר ההפרדה. מרשי השיב לשוטר כי מבקש הוא לצלם תמונות מספר בטרם חוזר הוא לצידה השני של הגדר. לאחר רגעים מספר חזר השוטר למקום ושב על דרישתו. מרשי הסביר לשוטר כי הוא צלם שהוזמן לאירוע כצלם מטעם המעוצה וכי צריך הוא לצלם עוד כמה תמונות בטרם חוזר הוא לצידה השני של הגדר".

"עוד הוסיף והסביר כי עומד הוא צמוד לגדר ובצורה בטוחה כך שאין בעמידתו שם בכדי לסכן את עצמו או מי מבאי הדרך. או אז - ובלי שום התראה מקדימה – הפיל השוטר בדחיפה את מרשי אל מעבר לצידה השני של גדר ההפרדה. כתוצאה מהדחיפה נפל מרשי על ראשו, שתי המצלמות שהיו תליות על גופו נפגעו וגבו וידו נחבלו", תיאר עורך הדין.

לדבריו, "המקרה שלפנינו הוא רק הצצה קטנה למדיניות אפס ההכלה והזרוע הקשה בה נוקטת משטרת ישראל כנגד מחאות של מתיישבי יו"ש. מסתבר שהמובן צריך להיאמר - חופש המחאה לא שייך רק למפגיני קפלן. אנו דורשים כי המשטרה תפיק את הלקחים הנדרשים ותחדל לאלתר מהזלזול והצרת מחאות המתיישבים".

ממשטרת ישראל נמסר: "מבלי להתייחס למקרה זה או אחר נציין כי משטרת ישראל מאפשרת את חופש הביטוי והמחאה בגבולות החוק, אולם לא תאפשר הפרת הסדר הציבורי, שיבוש הסדרי התנועה וסיכון כלל משתמשי הדרך. משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש המחאה ולעשות כל שנדרש למען השמירה על שלומו ובטחונו של הציבור".