השרה הודיעה שאין בכוונתה לסגת מהמינויים או להשהות אותם. משרד החינוך
השרה הודיעה שאין בכוונתה לסגת מהמינויים או להשהות אותם. משרד החינוךצילום: אוראל כהן, פלאש 90

ארגון ה-OECD פרסם היום (ג') את נתוני דו"ח Education at a Glance (EAG) לשנת 2023.

הדו"ח מתייחס ל- 38 מדינות החברות בארגון, ובכלל זאת מדינת ישראל. הדו"ח סוקר שורה ארוכה של מדדים בתחום החינוך, השופכים אור על מצבה של מערכת החינוך בישראל ביחס למדינות החברות ב-OECD, ועל האתגרים הייחודיים העומדים לפתחה של מערכת החינוך, לאור אופייה הייחודי של מדינת ישראל.

ראשית, הדו"ח מראה כי מדינת ישראל מדורגת במקום הראשון בקרב מדינות ה-OECD בשיעור הגידול של אוכלוסיית הצעירים בשנים 2021-2010. שיעור הגידול של אוכלוסייה זו עומד על 25.1%, בעוד שבמדינות ה-OECD הממוצע ירד בשיעור של 1.1%.

שנית, ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל כאחוז מהתמ"ג היא בין הגבוהות ביותר ב-OECD. בשנת 2020 הוציאה ישראל על מוסדות חינוך וטיפול הגיל הרך 1.2% מהתוצר המקומי הגולמי, ועל החינוך היסודי, על יסודי ועל תיכוני 5.0% מסך התוצר. מדובר בשיעורים גדולים בהרבה מהשיעורים המקבילים ב-OECD: 6.2% במדינת ישראל לעומת 4.5% בממוצע -OECD עבור מוסדות החינוך מהגיל הרך ועד העל-תיכוני.

ישראל מדורגת במקום השלישי מתוך כלל מדינות ה-OECD במדד הוצאה עבור חינוך מהגיל הרך ועד החינוך העל-תיכוני. כמו כן, שיעור ההוצאה של ישראל עבור מוסדות בחינוך היסודי, העל יסודי והעל תיכוני הוא השני הגבוה ביותר במדינות ה-OECD.

בנוסף הדו"ח מצביע על כך שאוכלוסיית ישראל מהמשכילות בעולם. ב-2022 מדינת ישראל היא מדינה עתירת השכלה: אחוז בעלי ההשכלה השלישונית (בוגרי חינוך גבוה) הוא גבוה בהרבה מזה של ממוצע ה-OECD (50.6% לעומת 40.4%). במקביל, אחוז מעוטי ההשכלה נמוך למדי: 11.8% בישראל לעומת 19.8% בממוצע ה-OECD. כ-88% מהאוכלוסייה בישראל השלימו השכלה תיכונית - מעל לממוצע OECD העומד על כ-81%.

ישראל גם נמצאת בין המדינות בהן מספר שעות לימוד החובה הוא בין הגבוהים ביותר. תלמיד בחינוך היסודי בישראל לומד 918 שעות מול 805 בממוצע מדינות ה- OECD, ובחטיבת הביניים תלמיד ישראלי לומד 976 שעות לימוד מול 916 בממוצע מדינות ה-OECD.

כמו כן, מדינת ישראל היא אחת משתי המדינות הבודדות ב-OECD (לצד מקסיקו) שבהן מספר שנות לימוד החובה הוא 15 שנים: 3 שנים בחינוך הקדם יסודי, 6 שנים בחינוך היסודי, 3 שנים בחטיבת הביניים ו-3 שנים בחטיבה העליונה. כמו כן, מדינת ישראל היא אחת מהמדינות היחידות (לצד מקסיקו, הונגריה וצרפת) שבה לימודי חובה מתחילים כבר החל בגיל 3.

מספר השעות המוקדשות בישראל למורשת חברה ורוח גבוה ביחס לממוצע ה-OECD. מספר השעות המוקדשות בישראל בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים לאוריינות שפתית, מורשת, חברה ורוח, למתמטיקה ולשפות זרות גבוה יותר ביחס לממוצע מדינות ה-OECD. בנוסף, בישראל יש עלייה משמעותית בין החינוך היסודי לחטיבת הביניים במספר שעות הלימוד באוריינות שפתית, מורשת, חברה ורוח: מ-267 שעות בחינוך היסודי ל-331 שעות בחטיבת הביניים .

מדינת ישראל מצליחה לצמצם לאורך השנים את הצפיפות בכיתות. על אף שמדינת ישראל במקום הראשון בשיעור הגידול של מספר התלמידים, היא מצליחה לצמצם לאורך השנים את מספר התלמידים בכיתה: בין השנים 2010 ל-2021 מספר התלמידים גדל ב-24% בחינוך היסודי וב-19% בחטיבת הביניים, אך צפיפות התלמידים בכיתה פחתה ב-5.1% בחינוך היסודי וב-3.7% בחטיבת הביניים.

הגננות בישראל מבוגרות יותר ביחס לממוצע ה-OECD, אך המורים צעירים יותר. הגיל הממוצע של גננות בחינוך הקדם יסודי במדינת ישראל גבוה מזה של ה-OECD, אך המורים בחינוך היסודי והעל יסודי בישראל צעירים יותר ביחס לממוצע ה-OECD: הגיל הממוצע של גננת בישראל עומד על 42.3 שנים, בעוד שבממוצע מדינות ה-OECD הגיל הממוצע של גננת עומד על 41.4 שנים.

הגיל הממוצע של מורה בחינוך היסודי בישראל עומד על 41.4 שנים, בעוד שבממוצע מדינות ה-OECD הגיל הממוצע של מורה בחינוך היסודי עומד על 43.6 שנים. רק 23% מהמורים בחינוך היסודי בישראל הם מעל גיל 50. רוב מנהלי מוסדות חינוך בישראל הם בעלי תואר שני ומעלה. בכל שלבי החינוך, רוב מנהלי בתי ספר בישראל בעלי תואר שני ומעלה: כ-99% בחטיבת הביניים, כ-96% בחינוך היסודי וכ-79% בחטיבה העליונה.

שר החינוך, יואב קיש מסר: מהדו"ח שמתפרסם היום עולה כי מספר השעות המוקדשות במערכת החינוך בישראל למקצועות המורשת החברה והרוח הוא גבוה ביחס לממוצע מדינות ה-OECD. מדובר במקצועות שמהווים חלק משמעותי מאד בעיצוב זהותו ודמותו האישית והלאומית של התלמיד הישראלי. בכוונתי לחזק מגמה מבורכת זו, כדי להעמיק את הזהות של תלמידי ישראל, לחבר אותם להיסטוריה ולמורשת של בני עמם, ולהעצים את תחושת השייכות שלהם לארצם ולמולדתם.

מ"מ מנכ"ל משרד החינוך, מאיר שמעוני אמר: "הדו"ח המתפרסם היום מצביע על כך שמערכת החינוך מצליחה להתמודד עם האתגרים המורכבים העומדים לפתחה, הנובעים מאופייה הייחודי של מדינת ישראל. בכוונתנו להמשיך להתמודד עם האתגרים הללו, ולצמצם את הפער מול מדינות ה-OECD".