הצפות. ארכיון
הצפות. ארכיוןצילום: iStock

בלוב ממשיכים לנסות ולאמוד את הנזקים שהותירה אחריה הסופה 'דניאל' שהיכתה במדינה.

הרשויות בלוב מעריכות כי מספר הנספים עולה על 3,000. שר בכיר בממשלה העריך שגורלם של לפחות 10,000 בני אדם נוספים עדיין לא ידוע והם נחשבים נעדרים.

בחלק מהערים מחקו השיטפונות בעקבות הגשמים העזים והרוחות רחובות ושכונות שלמות.

שני סכרים שקרסו גרמו להצפות נוספות.

למרות המחלוקות בתוך לוב נציגי שני הממשלים משתפים פעולה בהתמודדות עם האסון.