קובי אלירז
קובי אלירזצילום: יח"צ

המועמד לראשות מועצת בנימין, מפרסם בימים אלה את התכנית שלו להחזרת הכח ליישובים ולהכפלת המועצה לשתיים - מזרח ומערב.

בתכנית המסודרת שהופצה באמצעות חוברת שחולקה בימים האחרונים מדלת אל דלת בין כל בתי האב במועצה, מבקש אלירז להציג מודל ניהול שונה לחלוטין מזה הקיים כיום במועצה, שלשיטתו "מנוהל בצורה ריכוזית, לא משתפת, לא קשובה לצרכי השטח ונציגי היישובים וקשה עד בלתי אפשרי לניהול בגלל גודלה העצום של המועצה שמונה למעלה מ-50 יישובים".

התכנית של אלירז מציגה שני שלבים, כשהשלב הראשון מכונה "החזרת הכוח ליישובים". "אני מאמין כי הצמיחה של המועצה מתחילה מלמטה – מהיישובים. יישובים חזקים יובילו למועצה חזקה וצומחת. בשונה מהגישה הריכוזית של המועצה הנוכחית, המועצה בראשותי תוביל מודל ארגוני המחזיר את הכוח ליישובים, למזכירויות או לוועד המנהל שלהם", כותב אלירז.

לקריאת החזון המלא והתוכנית של קובי אלירז לחצו כאן

"המועצה בראשותי תפעל להעצים את הנהגות היישובים בהכשרות מקצועיות ובליווי שוטף, תעזור להאריך את זמן כהונתם ותסייע ליישובים בבניית מנועי צמיחה והכנסה עצמית", מדגיש אלירז ומוסיף, "אנו נסייע ליישובים להגדיר חזון ויעדים משותפים המתאימים לאופי היישוב, לרוחו ולערכיו, ומתוכם נגבש יחד תוכניות עבודה וסדרי עדיפויות ונוביל בשיתוף עם היישוב את קידום הפרויקטים".

אלירז מסביר כי המועצה בראשותו תעביר חלק מסמכויותיה ליישובים, במקביל להעברת תקציבים, כדי שהיישובים יוכלו לטפל בענייניהם השוטפים בצורה טובה יותר ולקדם פרויקטים חשובים, בתחומים רבים, שהיו תקועים עד כה.

"מהלך זה של האצלת סמכויות ליישובים וחיזוקם יאפשר למועצה להתפנות להשקעה בתחומים רוחביים כמו תשתיות, תחבורה, חינוך, תעסוקה, רווחה וכד', שנזנחו לעיתים מעומס המשימות הרבות - וכך ירוויח התושב פעמיים", מבהיר אלירז.

אלירז מוסיף כי הוא ידאג לייצר מנהלות משותפות תחתיהן ישאף לחבר יישובים קטנים וסמוכים זה לזה. "אני מאמין שבעזרת הכוח המשולב של היישובים, נוכל להשיג סיוע תקציבי משמעותי מהגופים ההתיישבותיים (אמנה והחטיבה להתיישבות) ומהממשלה ולייצר יכולות פיתוח משמעותיות שלא היו בנות השגה עד כה ליישובים קטנים. גם היישובים הגדולים יוכלו ליהנות באופן עצמאי מתוכנית זו. בנוסף, נשנה את יעדי התקציב הייעודי (ליישובים גדולים) שהגיע ממשרד הפנים עבורם ועד כה נשאר בידי המועצה - כך שיועבר ברובו ליישובים עצמם".

בנוסף, בחוברת מוצגת גם תכניתו של אלירז להכפלת המועצה לשתי מועצות - מזרח ומערב (הגבול הסופי יקבע ע"י וועדה מקצועית).

"בפני המועצה עומדים כאמור אתגרים מורכבים. כבר היום לא עומדת מועצת בנימין בעומס גודלה העצום: 80,000 תושבים, בכ-50 יישובים, הפרושים על כחצי מיליון דונם. ממילא תחומים רבים נדחקים הצידה ובנימין משתרכת מאחור למרות השתדלות העוסקים בדבר".

התוכנית של קובי אלירז
התוכנית של קובי אלירזצילום: יח"צ

אלירז מבהיר כי מהלך ההכפלה לא יקרה באופן מיידי, אלא תכנונו והבאתו לידי ביצוע יימשכו ככל הנראה כ-3-5 שנים. השלב המקדים לו יהיה הקמת מנהלת "מערב בנימין", שתוקם כבר בשנה הראשונה לתפקידו, שתטפל במגוון תחומים ותקל על המענה לתושבי המערב - ובנוסף תאפשר למועצה בחינה מקדימה של מהלך הכפלת המועצה ותאפשר לה לשפר את תכנונו באופן מיטבי. לאחר מכן, ובשילוב עם מזכירויות הישובים ותוך הפקת הלקחים מהפעלת מנהלת המערב, נבחן יחד את טובת כלל היישובים במזרח ובמערב ונתכנן ונוציא לפועל את מהלך הכפלת המועצה.

"ניסיונות כאלו ואחרים שנעשו בשנים האחרונות - לפתור מתוך המועצה הקיימת את בעיית הגודל ולשפר את השירות לתושבים, במזרח ובמערב - לא צלחו. המסקנה היא שלבנימין נדרש פתרון שורשי ועמוק", מדגיש אלירז.
"בתוך עשור, צפויה בנימין להכפיל את עצמה וברור לכול כי לאורך זמן לא תוכל להישאר מועצה אחת - בגודל חסר תקדים שכזה. יתרה מכך, המדינה תעדיף לתקצב הקמת מועצה אזורית גדולה נוספת על פני האפשרות החלופית, של יישובים המבקשים להתנתק מהמועצה ולהפוך למועצות מקומיות - דרישה המתחילה לעלות מהשטח, עקב רמת השירות הירודה שמקבלים התושבים מהמועצה כיום".

"הכפלת המועצה תייצר מכפיל כוח. כך תיווצרנה שתי מועצות אזוריות עצמאיות, גדולות וחזקות (שכל אחת מהן לבדה תהיה עדיין בין עשר המועצות הגדולות בישראל) שיפעלו בשיתוף פעולה למען התושבים. הכפלת כוח האדם והגדלת התקציבים יאפשרו חלוקה ראויה והוגנת של הקשב והמשאבים לכלל התושבים. באותה ארנונה שמשלמים התושבים כעת תוכל כל אחת מהמועצות לספק שירותים ברמה גבוהה יותר ולקדם פרויקטים רבים יותר - בתחומי החינוך, ההתיישבות, הביטחון, התשתיות, התעסוקה ועוד" כתב אלירז.

"שטחן הכולל של שתי המועצות יהיה זהה לשטח הקיים היום בבנימין, ללא אזורי חיץ או מרווח, כך שלא יהיה כל שינוי בתפיסת השטח או בשטחי C הנושקים להן. כבר היום צה"ל תופס מבחינה ביטחונית את מרחב בנימין בשתי חטיבות נפרדות - למזרח ולמערב. הכפלת המועצה, יחד עם הכפלת אגף הביטחון והקב"טים, יאפשרו הגדלת קשב גם בנושא הביטחוני וטיפול משופר גם בתחום זה".

לקריאת החזון המלא והתוכנית של קובי אלירז לחצו כאן