הרב שפירא על הצורך בחזרת משפט התורהחותם

ראש ישיבת רמת גן, הרב יהושע שפירא, קרא לציבור ברקע הדיון המשפטי על הרפורמה במערכת המשפט להתפלל בתפילות הימים הנוראים לחזרתו של משפט התורה.

"ראש השנה נקרא יום הדין, ובעשרת ימי תשובה אנחנו מדקדקים ואומרים, המלך המשפט, המלך עצמו מתגלה במשפט", אמר בסרטון שפורסם על ידי ארגון חותם. "בשנה הזאת, בחשבון הנפש הלאומי שלנו, אנחנו זקוקים לתפילות מרובות כדי שהמשפט האמיתי, הישר, ובעיקר, בעיקר האלוקי, על פי התורה הקדושה, יתגלה ויעיר את כל האומה הישראלית כולה, וממילא גם את כל העולם".

עוד אמר: "אלו התפילות שלנו, התפילות, לא רק ש-'תן כבוד השם לעמך', אלא 'תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשיך'. כלומר, אלה שדורשים את המשפט האלוקי, את המשפט הישר, את הישרות הטבעית של אלוקים עשה את האדם ישר".

הרב שפירא הסביר בסרטון מהו ההבדל לדעתו בין מערכת המשפט כיום לבין משפט התורה: "לעומת רוחות פרוגרסיביות של אנרכיה, של שלטון יחיד, של חמישה עשר שופטים, שמוחקים את כל המערכות האחרות. זה לא צדק, זה לא יושר, זה לא משפט".

"אנחנו בימים של תפילות, של פנייה למלך המשפט, שהוא יעמיד במשפט ארץ. ויגלה עלינו משפט צדק, וישיב שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה. ואז ייקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו".