רמי לוי
רמי לויצילום: ערוץ 7

בקשה לתביעה ייצוגית בסך כ-45 מיליון ₪, הוגשה היום לבית המשפט המחוזי בלוד, כנגד רמי לוי, בגין הטעייה לגבי הדבש המיובא מיוון.

על אריזת המוצר נרשם כי מדובר בדבש 100%, בפועל בדיקת מעבדה גילתה כי מדובר בדבש אשר הוסף לו ממתיק בשם psicose-d (פסיקוזה). בנוסף לכך, רמי לוי הסיר מהמדפים את המתחרה הישראלי המרכזי "יד מרדכי", וזאת בשיא תקופת הביקוש לדבש, ובכך יתכן שעבר גם על דיני התחרות. התביעה הוגשה על ידי עוה"ד ד"ר גאי כרמי, כפיר קליינמן ונופר טפליץ ממשרד ד"ר גאי כרמי עורכי דין.

מדובר בדבש תוצרת יוון, אשר רמי לוי ייבא במסגרת זכייה (יחד עם חברות נוספות) במעין מכרז של משרד החקלאות, לייבוא דבש בפטור ממכס בשיווי מליוני שקלים (דבש הוא מוצר בפיקוח, ולא ניתן לייבאו ללא היתר כדין).

לפי כתב התביעה "במסגרת ההליך התחרותי, הזוכים קיבלו פטור ממכס בשווי מיליוני ש"ח, המותנה בתנאים מסוימים לרבות מחיר – תנאים שעל-פניו רמי לוי לא עמדה בהם. יובהר שמדובר בהטבת מס משמעותית, היוצאת מהכיס הקולקטיבי של משלם המיסים. זאת משום שכיום שיעור המכס על דבש הוא 16.30 ש"ח לק"ג כדי להגן על הדבוראים המקומיים".

התגלית בדבר היות הדבש לא תקני, נבעה מבדיקת מעבדה בחו"ל שביצעה מועצת הדבש. הבדיקה בוצעה לאחר שמועצת הדבש חשדה כי מדובר בדבש מזויף, נוכח מחירו הנמוך בהשוואה למחירי הדבש העולמיים. לפי כתב התביעה "הנורה האדומה" שנדלקה אצל מועצת הדבש, הייתה צריכה להידלק גם אצל רמי לוי, איש עסקים ממולח, בעליה של חברה ציבורית מתוחכמת. יתרה מכך, נראה כי רשת רמי לוי לא הקפידה לעמוד בתנאים הנדרשים מכוח זכייתה בהליך התחרותי לפטור ממכסים כבדים על הדבש. הדברים באים לידי ביטוי, בין היתר, במכירת הדבש במחיר גבוה מהמחיר לו התחייבה, ובאי-הקפדה על מגבלות נוספות שנקבעו בהליך (לרבות הגבלת מספר המוצרים הנמכרים לכל לקוח)".

"יש לגרום לרמי לוי ליתן את הדין על התנהלותו ומעשיו. החל בהטעיה הצרכנית שבמכירת ושיווק דבש המכיל לכאורה דבש בלבד, בעוד שבפועל הוא אינו כזה; המשך בניצול כוח מונופוליסטי בדחיקת מתחרה מרכזי מחוץ למדפים בתקופת צריכת שיא, בכדי להגדיל את הרווחים בגין הדבש ושלילת חופש הבחירה מלקוחותיו; דרך צפצוף על הדין ועל תנאי ההליך המכרזי בו נטל חלק ובמסגרתו הוא נהנה מהטבות מס בשווי מיליוני ש"ח רבים – והכול על גב הקבוצה המיוצגת שבשמה עותרים בבקשה זו".