חיילות בתרגיל. ארכיון
חיילות בתרגיל. ארכיוןצילום: הדס פרוש, פלאש 90

הרמטכ"ל הרצי הלוי יודיע מחר (רביעי) לבג"ץ כי צה"ל יפתח בשנים 2025-2024 מסלול התנסות ללוחמות בסיירת מטכ"ל, ביחידת הניוד 551 ולראשונה במסלול שריון מתמרן זאת למרות הבטחות של הרמטכ"לים בעבר איזנקוט וכוכבי כי לא יהיו חיילות במערכים המתמרנים בכלל.

הרמטכ"ל מבהיר בתשובתו לבג"ץ כי קיימת סבירות נמוכה להצלחת מסלול לוחמות בסיירת מטכ"ל, אך הוא מכבד את החלטות קודמיו ואת בג"ץ.

הרמטכ"ל מציין כי ההתנסות לשירות נשים במערך השריון המתמרן תחל במועד לא ידוע שיימסר בהמשך. הרמטכ"ל הלוי מסתייג כאמור וסבור כי הסבירות לשילוב נשים במערך המתמרן - נמוכה.

בתשובה של הרמטכ"ל ניכר כי צה"ל לא מאמין בשילוב הזה אך נאלץ לנסות את המהלך בשל חשש מפסק דין של אסתר חיות שיטול ממנו את שיקול הדעת בנושא. "ההחלטות שהתקבלו נועדו לשמור על המגזרים המשמעותיים האחרים שמשרתים בצה"ל שירות משמעותי, כדי שיוכלו להמשיך לקיים אותו".

התפקידים החדשים שייפתחו להתנסות נשים הם:

• פתיחת התנסות לשירות נשים בתפקידי לחימה בסיירת מטכ"ל בשנת 2024, המסלול ייפתח ככל שיאותר מספר מספק של חיילות שיעברו בהצלחה את המיון. זאת נוסף על המועמדות שיתקבלו להתנסות ביחידות יהל"ם ו-669 החל מנובמבר 2023.

• פתיחת התנסות להקמת צוות לוחמות במקצוע חי"ר ניוד, הכוללת התמחות מקצועית של ניוד כוחות ואמצעים - ההתנסות תתבצע במסלול ייעודי שייפתח במסגרת יחידת ניוד הפועלת כיום בחטיבת החי"ר 551, ובכפיפות לאחת מאוגדות החי"ר המתמרנות המובחרות בצה"ל, בכפוף לכך שבתהליך המיון יאותר מספר מספק של לוחמות.

• פתיחת התנסות בהכשרת לוחמות לתפקיד לחימה בשריון מתמרן - במסגרת זו יוכשרו חיילות שיתגייסו לתפקיד לוחמות טנקים בהגנת הגבולות, במסלול הכשרה התואם את דרישות תפקיד השריון המתמרן.

בצה"ל מדגישים כי "ההתנסות תבוצע באופן סדור ושקול, כחלק ממחויבות להחלטות ותהליכים קודמים בצה"ל, כאשר הנושא ימשיך ויבחן על פי נתונים ומסקנות, שיצטברו מיתר ההתנסויות, עד לנקודת הפתיחה. בהתאם לתוצאות ההתנסות יתקבלו ההחלטות".

ההתנסויות השונות יחלו במהלך שנת 2024.

בצה"ל אומרים כי נשים משרתות בצה"ל מאז היווסדו, ותורמות תרומה משמעותית להשגת יעדיו. במשך השנים, התקיימו בצה"ל תהליכים ממושכים להרחבת התפקידים השונים בהם משובצות נשים, ובפרט בתפקידי לחימה, תוך הקפדה על עקרונות פקודת השירות המשותף, ושמירה על צבא העם והשירות מכלל חלקי האוכלוסייה והחברה. כיום 90% מהתפקידים בצה"ל פתוחים בפני נשים, ואלפי חיילות משרתות בתפקידי לחימה מגוונים.

בעקבות עתירות שהוגשו לבג"ץ להרחבת תפקידי הלחימה הפתוחים בפני נשים, נערכו בצה"ל תהליכי בחינה מעמיקים ויסודיים. בהמשך לתהליכים אלה, הוחלט כי הליך המיון של נשים יהיה זהה להליך המיון של גברים, באופן אשר ירחיב את ההזדמנות של נשים להשתתף במיונים לתפקידי הלחימה. כך, נשים יוכלו להתמיין לתפקידי לחימה ללא תנאי סף, בדומה לגברים.

בנוסף, נפתחו התנסויות לשירות לוחמות ביחידה 669 וביחידת יהל"ם. מחזור ראשון של 12 לוחמות מצוי בהתנסות במסלול ביחידת יהל"ם החל ממרץ 2023, ובנובמבר 2023 יגויסו לוחמות נוספות ליחידת יהל"ם. הגיוס הראשון להתנסות ביחידה 669, צפוי להערך בנובמבר 2023.