הרצי הלוי
הרצי הלויצילום: דובר צה"ל

פרסום ראשון: הרמטכ"ל הרצי הלוי הגיש תצהיר באופן נדיר וחריג עליו חתם לבג"ץ לקראת ההחלטה על שילוב לוחמות בין השאר גם ביחידות המתמרנות של חיל השיריון.

הרמטכ"ל כותב בתצהיר כי "נכון להמתין עם התנסות זו פרק זמן משמעותי בו נפיק למידה ולקחים משמעותיים מההתנסויות ביחידות המיוחדות ובחי"ר".

הלוי מדגיש בתשובתו לבג"ץ כי "לפיכך, ההתנסות תחל בסוף שנת 2024, בהתאם להשלמת הבחינה שתערך במהלך השנה, בשים לב ללקחי ההתנסויות האחרות. התנסות זו תתבצע בהכשרת לוחמות למקצוע לחימה בשריון המתמרן, במסגרתה יוכשרו חיילות שיתגייסו לתפקיד לוחמות טנקים בהגנת הגבולות, במסלול הכשרה התואם את דרישות חיל השריון המתמרן. החלטה זו הינה כחלק ממחויבותי כרמטכ"ל וכחלק ממחויבות צה"ל להחלטות קודמיי ולתהליכים קודמים, ובשימת לב לתוכן הצו-על תנאי. ההתנסות תיבחן בקריטריונים מקצועיים ובתומה אקבל החלטות".

לדבריו, סיכויי ההצלחה של השילוב נמוכים. "אבקש להבהיר כי למיטב שיפוטי, ובהתבסס על הנתונים העדכניים שלנגד עיניי, סיכויי ההצלחה כאן נמוכים והסיכון גבוה. משיקולים אלו אינני רואה בעתיד הקרוב היתכנות של ממש ליישום מלא של המהלך בשריון המתמרן. עוד אציין כי מנקודת מבטי כמפקד לוחם ב-35 השנים האחרונות, תחת נסיבות אלו – לא נכון לקיים את ההתנסות. מאחר שנקודת פתיחת ההתנסות היא עוד כשנה, נמשיך ונבחן את הנושא על פי נתונים ומסקנות שיצטברו מיתר ההתנסויות, עד לנקודת הפתיחה".

הרמטכ"ל מתייחס גם לסיירת מטכ"ל: "יחידות מיוחדות – תיפתח התנסות לשירות נשים ביחידה מיוחדת נוספת כבר בשנת 2024 – סיירת מטכ"ל, בכפוף לאיתור מספר מספק של מועמדות הנדרש לכך, מעבר לאלה שיתקבלו לשירות ביחידה 669. במהלך שנת 2024 תתבצע היערכות לקראת תחילת ההתנסות, וזו תחל במיונים הצפויים ברבעון ד' 2024. כאמור לעיל, החלטות אלה התקבלו בכובד ראש, לא בלי לבטים, ותוך מתן משקל רב לבית המשפט הנכבד, לצו שניתן ולחשיבות המשכיות התהליכים של קודמיי בתפקיד. אני תקווה כי יהיה בהן, בסופו של דבר, כדי לתרום ולחזק את התהליך החשוב שאנחנו מקיימים".

הלוי מדגיש לראשונה שלא יתאפשר שירות בטנק של נשים וגברים יחד. "בבואנו לקבל החלטה חשובה שכזו, עלינו לראות גם את האופן בו אנו מותירים את צה"ל מלוכד ואחיד. לפיכך, על הרחבת שיבוץ הנשים בתפקידי לחימה להתבצע, היכן שהדבר רלוונטי, תוך מתן הדעת לכלל ההיבטים הנובעים מכך ובגודל מסגרת מגדרית המתאימה לכך, לרבות שמירת עקרונות פקודת השירות המשותף, למשל בכל הנוגע לאתגרים הקשורים לשירות לוחמות לצד לוחמים, העובדה שלא יתאפשר שירות בטנק בעירוב מגדרי ועוד".