הרב מאיר מאזוז
הרב מאיר מאזוזצילום: פלאש 90

ראש ישיבת "כסא רחמים" הרב מאיר מאזוז התייחס לפולמוס ההלכתי בבניית הסוכות בעיר בני ברק בעקבות מכת העכברים ממנה סובלים התושבים ופסק כי מי שהעכברים באים בסוכתו פטור מלישון בה.

כפי שפורסם כאן בערוץ 7, הרב הראשון שהתייחס לנידון היה גאב"ד 'שערי הוראה' ורב מערב בני ברק הרב שמואל אליעזר שטרן.

"בבני ברק יש מכה מיוחדת, "מכת עכברים". העכברים מצוים בשנה הזאת במיוחד, אי אפשר לשבת בסוכה עם העכברים" פתח ראש הישיבה את דבריו.

"כל זמן שהאדם עירני בסדר, כתוב, אדם חי אינך צריך לשומרו מן העכברים, אדם ישן אתה צריך לעשות עליו משמר מהעכברים (ראה שבת דף קנ“א ע“ב). העכברים יאכלו אתו. אדם יישן בסוכה, ויבואו עכברים ויעקצו אותו מכאן ומכאן... איזה חיים אלה?! זו סוכה?! אי אפשר לישון ככה", אמר ראש הישיבה.

את פסקו סיים באומרו כי בעוד שבעל הסוכה פטור מלישון בה, הרי שלקדש ולאכול בה - הוא מחויב.

"בבני ברק זו מכת מדינה. לכן אם אדם יש לו סוכה למטה שהעכברים באים בה, הוא פטור מלישון בה, אבל חייב לקדש ולאכול בה. פשוט ככה", אמר.