אריה קינג
אריה קינגצילום: ערוץ 7

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים אריה רומנוב קיבל את העתירה שהגישה לפני כשבועיים סיעת מאוחדים בראשות סגן ראש עיריית ירושלים אריה קינג נגד מערך ההסעות החינמיות בשבת שמפעילה סיעת 'התעוררות' בעיר.

השופט הורה להפסיק לאלתר את הפעלת ההסעות ובנוסף קבע כי ישולמו לקינג 7,500 שקלים בגין הוצאות המשפט.

"לאחר שהעמדתי את השיקולים המתחרים אלה מול אלה, הגעתי לכלל מסקנה שהשיקולים התומכים בקבלת העתירה גוברים במשקלם על השיקולים התומכים בדחייתה. התוצאה היא, שאני מחליט לקבל את העתירה ואני מורה למשיבה להפסיק לאלתר את המיזם של הפעלת הסעות בשבת בחינם", קבע השופט.

עוד ציין השופט רומנוב כי "ברורה הפגיעה העלולה להיגרם למהלך התקין של הבחירות ולטוהר הבחירות אם המשיבה (התעוררות) תמשיך להפעיל את ההסעות בעיר ללא תמורה. אין צריך לומר כי לפני המשיבה עומדות דרכים אחרות להעביר את המסרים שלה, ואשר אינן כרוכות במתן טובות הנאה בחינם. אני ער לטענת המשיבה שאין היא רשאית לגבות כסף מהנוסעים, ואולם פגיעה זו אינה שקולה בעיניי לפגיעה העלולה להיגרם למהלך התקין של הבחירות ולטוהר הבחירות, אם המשיבה תמשיך להפעיל את ההסעות ללא תמורה".

הוא כתב בפסק הדין כי "אחת ממטרות דיני הבחירות היא להבטיח את חופש הבחירה של הבוחר ולשמור על טוהר הבחירות. מטרה נוספת היא להבטיח שוויון בין המפלגות בניסיונן להגיע אל הבוחר. בשים לב לשווי שירות ההסעה – שווי העשוי להיות בעל משמעות גדולה יותר למי שידו אינה משגת לרכוש רכב פרטי – נראה שקיימת אפשרות סבירה שלפחות חלק מהנוסעים שייהנו מהשירות הניתן על ידי המשיבה בחינם, ואולי גם סביבתם, יחושו כי עליהם לגמול למשיבה על השירות הטוב שהיא העניקה להם בחינם. וכלשון העותרות בעתירתן: 'אני דאגתי לך – אל תשכח אותי ביום הבחירות'".

"על כן אותה תחושה של הכרת תודה ומחויבות להשיב למשיבה טובה תחת טובה עשויה לגרום למי שלא התכוון להצביע בבחירות להגיע לקלפי ביום הבחירות ולהצביע עבור המשיבה. לגבי מי שהתכוון לבחור אך לא גמר בדעתו למי להצביע, תחושת המחויבות והכרת התודה עשויות לגרום לו להצביע בעד המשיבה ולא עבור מתמודדים אחרים שגם עם מצעם הוא יכול להזדהות. בכך עשויה להיגרם פגיעה ממשית בטוהר הבחירות ובשיקול דעתו של הבוחר", סיכם.

אריה קינג בירך על הפסיקה: "אני מודה לשופט על אמירתו הנחרצת בגין קמפיין ההסעות הלא חוקי של התעוררות שמטרתו 'לצוד' את הבוחרים, תוך מתן שוחד בחירות בדמות הסעות חינמיות לחוף הים".

"ביני לבין אנשי התעוררות ישנן מחלוקות אידאולוגיות עקרוניות על סוגיות מהות, תוך עמידה איתנה וחסרת פשרות על העקרונות של מי מהצדדים, אך כל עוד המחלוקת לא חוצה קווים אדומים ומתנהלת במסגרת החוק. במשך עשור בו אני מכהן כחבר מועצה היו לי מחלוקות וויכוחים נוקבים עם התעוררות, מרצ ושאר סיעות השמאל במועצת העיר, אך לעולם אני מקפיד קלה כחמורה להתנהל על פי מנהל סדרי מנהל תקין והוראות החוק. לא מתקבל על הדעת שאנשי התעוררות פועלים במודעות מלאה בצורה פלילית ומתריסה כדי לערער את הסטטוס קוו הקיים בעיר ובמטרה צינית למשוך בוחרים לטובתה בקלפי", הוסיף.

"כפי שפעלנו בקדנציה הנוכחית כדי לשמור על צביונה היהודי ועל המורשת של העיר, כך גם הפעם. אני קורא לכל חברי הסיעות החרדיות להצטרף למאמץ על שמירת קדושת העיר ולא לעמוד דום נוכח חילול השבת הציבורי בירושלים", סיכם.

מסיעת מאוחדים נמסר: "שוב ושוב מוכח כי אריה קינג הוא היחיד במועצת העיר והמועמד היחיד שנלחם וימשיך להילחם עבור שמירת השבת וקדושת השבת. בעוד כולם מנפנפים בכרזות וסיסמאות, אריה נלחם לבדו את מלחמתם של הדתיים".