גלי בהרב מיארה ויריב לוין
גלי בהרב מיארה ויריב לויןצילומים: יונתן זינדל, פלאש 90

שר המשפטים יריב לוין דורש ייצוג עצמאי עבורו ועבור הממשלה בעתירות נגד הקמת וועדת פגסוס וכוונתה לעסוק בתיקים פתוחים.

לוין תקף את היועמ"שית במכתב ששלח לגיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, והסביר את הסיבה בגינה הוא דורש ייצוג עצמאי. "משום היותו של מערך היעוץ המשפטי לממשלה מצוי בניגוד עניינים שאין למעלה ממנו בסוגיה זו באופן שמונע ממנו להתערב בה בכל דרך".

לוין הוסיף והסביר כי בהרב-מיארה נמצאת בניגוד עניינים מאחר והוועדה אמורה לבדוק גם את פעולות היעוץ המשפטי לממשלה ואת פעולות הפרקליטות במסגרת המנדט שניתן לה.

"הניסיון להצר את צעדיה של הוועדה ולעקר את יכולתה לקיים בדיקה מקיפה בנושא כל כך מהותי לזכויות האזרח ולהגנת הפרטיות, הוא חמור ביותר, וזאת בפרט משעה שהדבר נעשה על ידי אחד הגופים המבוקרים בעצמו", כתב לוין.

לסיום חתם השר את מכתבו: "הטענה בדבר מניעה משפטית ביחס לעיסוקה של הוועדה 'בתיקים פליליים תלויים ועומדים' כביכול הינה חסרת כל בסיס על פניה, וזאת נוכח שורת הנימוקים כפי שפורטה על ידי בישיבת הממשלה".

מכתבו של לוין מגיעה בתגובה למכתב ששלח לו גיל לימון בו הוזכרה דעתה של בהרב-מיארה לפיה הוועדה לא תוכל לעסוק בתיקים תלויים ועומדים לרבות תיקי נתניהו בשל כך שאלה היועצת את השר האם הוא מבקש ייצוג פרטי בבג"ץ שהוגש נגד הקמת הועדה.

במכתב של לימוד הובאה כאמור דעתה של היועמ"שית לפיה "ממשלת ישראל מוסמכת להקים ועדת בדיקה במסגרת שיקול הדעת הרחב הðתון לה לבדוק את פעילותה של הרשות המבצעת, על כלל זרועותיה. ואולם, מהבחינה המשפטית שר המשפטים אינו מוסמך למנות ועדת בדיקה אשר תעסוק בהליכים תלויים ועומדים".

"משכך גם הממשלה אינה מוסמכת לאמץ את החלטת השר ולהעניק לוועדה סמכויות של ועדת חקירה בנוגע לבדיקת הליכים תלויים ועומדים. זאת, בנוסף לחשש המובנה מפני השפעה פסולה על הליכים אלה ומפני שיבוש הליכי משפט" נכתב בנוסף.