הרב מאזוז על המצב הביטחוניבית הרב מאזוז

הרב מאיר מאזוז, ראש ישיבת כסא רחמים בבני ברק, התייחס למצב הביטחוני, בעקבות מתקפת חמאס נגד ישראל.

"רבותיי, בשעה הזו צריכים להתחזק בהנחת תפילין כל בוקר, אפילו אם אין לו זמן יקרא קריאת שמע ויגיד שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, שנית, אהבת אחים, לשון הרע בין אחד לשני הורסים אותנו, צריך לאהוב אחד את השני, לוותר ולתת לשני מה שהוא יכול לתת", אמר הרב מאזוז.

הוא הדגיש את הצורך להתחזק באמונה. "דבר שלישי - להתחזק באמונה - כל דבר שבא מלמעלה, בא מהקב"ה שאתה מאמין בו, הוא מחזיר לך אמונה מול אמונה, נותן לך אמון וכוח להתגבר על האויב, שהאויב הזה ימחק מן העולם"

"זה העם שהקב"ה חפץ בו, אוהב אותו, בוחר בו למרות כל השנאה והוויכוחים כולל דברים בטלים, אין לנו על מה להתווכח, כולנו אחים, כולנו ידידים. אמר אחד מסופרי ההשכלה: עם אחד היינו, עם אחד נהיה. לא להתייאש ולומר שהדעות רחוקות כי הלבבות קרובים", סיכם.