הרב יצחק שילת
הרב יצחק שילתצילום: חזקי ברוך, ערוץ 7

משנה מפורשת במסכת הוריות (ג, ז): "האשה קודמת לאיש לכסות ולהוציא מבית השבי", וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך (יו"ד רנב, ח). אף על פי כן, כהיום הזה עלינו לא להסכים בשום אופן לחילופי שבויות בלבד.

כל עוד יש נשים ילדים וזקנים בידי החמאס – יהיה לחץ של העולם על עסקה לחלופי שבויים שלא יוכלו לעמוד בפניו. אם יישארו בשבי גברים בלבד – הם חלילה יישארו שם הרבה מאד זמן, כפי שהארורים האלה יודעים לעשות.

עת מלחמה עכשיו, ואין זה הזמן למחשבות על מה שהיה צריך להיות ומה שצריך להיות בעתיד.

אבל שני דברים חייבים להשתנות: האחד – לא עוד פטור גורף מגיוס ללומדי תורה.

זהו סילוף גמור של ההלכה הקובעת ש"במלחמת מצוה הכל יוצאים אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה", "וכל שכן תלמידי חכמים" ('הערוך' ערך אנגריא; 'קרן אורה' סוטה מד, ב).

ולהבדיל, השני – "מסיבות טבע", הכוללות עישון סמים האסור על פי החוק, חייבות להיעקר מהנוף הישראלי ולהיאכף על ידי הרשויות בכל תוקף.

חזקו ונתחזקה בעד עמנו ובעד ערי א-להינו.