מוחמד ברכה
מוחמד ברכהPhoto by Gideon Markowicz/Flash90

מוחמד ברכה, יו"ר ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, פונה לציבור הערבי בבקשה לגלות מידה רבה של שליטה עצמית כדי לא לספר לאיש הזדמנות לתקוף אותו.

בראיון ל"כול אל-ערב" אמר ברכה, כי ברור שהאזור צועד לקראת מלחמה כוללת לאור "התוקפנות" נגד רצועת עזה ושידור תמונות ההרס משם, והמתיחות הגוברת בגבול הצפוני המלמדת שכניסת חיזבאללה למערכה קרובה.

ברכה ציין, כי בנסיבות הללו קיימים קולות המסיתים נגד "התושבים הפלסטינים בפנים", ולדבריו גורמים ממשלתיים מנסים לדחוף את הערבים לעימות.

בהתייחסו למערכה הצבאית הישראלית ברצועת עזה אמר ברכה, כי "ההפצצות צריכות לעורר את כל העולם", וכי "הפסקת אספקת החשמל והמים לרצועת עזה הינה "פשע מלחמה".

"בעבר היו איתנו שותפים בחברה היהודית, ואולם כיום אין עוד שותפים", אמר ברכה שהוסיף כי "אנו איננו מתביישים בהשתייכות לעם הפלסטיני ואיננו מתנצלים בפני איש על כך".

לדבריו, "הדרישה של ההנהגה הערבית להוציא את האזרחים היהודים והפלסטינים ממעגל הסכסוך אינה חדשה, ואולם ישראל היא זו שתקפה תמיד אזרחים".

"התמונות ביום שבת האחרון היו קשות, ומכונת התעמולה הישראלית ניפחה את הדברים, צוטט ברכה ע"י "כול אל-ערב" בהוסיפו כי "ישראל רוצה תמיד למלא את תפקיד הקרבן ובה בעת היא מבצעת מעשי טבח נגד עמנו".