נהיגה
נהיגהצילום: iStock

שרת התחבורה מירי רגב חתמה על הוראות שעה המאריכות באופן אוטומטי את תוקפם של רישיונות רכב ונהיגה שתוקפם פג בין ה-7 באוקטובר ל-6 בנובמבר ולא ניתן לחדשם עקב המצב הביטחוני.

רשימת ההוראות שאושרו:

רישיונות רכב: רישיון רכב שפג בין ה-7 באוקטובר ל-6 בנובמבר, יוארך אוטומטית ב-60 יום.

רישיונות נהיגה: רישיון נהיגה שפג בתקופה שצויינה יוארך אוטומטית ב-90 יום.

בדיקות ובחינות: נהגים הנדרשים לעבור בדיקות רפואיות לגיל מבוגר, יוכלו לבצע אותן תוך 30 יום מתום ההארכה.

התליית רישיון נהיגה נהגים שרישיון הנהיגה שלהם הותלה החל מ-1 באוקטובר ועד 6 בינואר 2024 לאחר שלא ביצעו קורסים ובחינות שהוטלו עליהם, הפסילה תיחשב כבטלה עד ל-1 באפריל 2024 ותחודש בתום התקופה.

נהג חדש: אם סיימתם את מלוא חובותיכם ואת תקופת הליווי הקבועה בחוק לנהג חדש, ואין באפשרותכם לעבור בימים אלה קורס רענון, תיחשבו עם תום השנתיים לקבלת הרישיון כנהג רגיל (אלא אם נרשמו לחובתכם עבירות תנועה חמורות בתקופה זו). נהג חדש הנדרש לעבור בדיקות ובחינות בשל עבירות תנועה שביצע, יוכל לבצע אותן לאחר סיום התקופה.

רישום ראשוני של רכב מיובא: התקופה שבה יש לרשום רכב המיובא לארץ (לפי תקנה 282, רישום רכב תוך 12 חודשים ממועד ייצורו) תוארך ב-90 יום ביחס לרכבים שהמועד האחרון לרישומם הוא בין ה-11 באוקטובר ל-31 בדצמבר.