שלמה פולמן
שלמה פולמןצילום: טוב רואי

בימים אלו של אור וחושך שמתערבבים להם, ימים שלעיתים מרגישים כמו תוהו ובוהו, נדרשים אנו לחפש את רוח האלוקים שמרחפת על פני המים.

ישנה ציפייה שדיבור אלוקי של "יהי אור" יפציע ויגרש הרבה מן החושך. אך כהשלמה לכך נדרשים גם אנו לפעול לשינוי לטובה.

בדרך כלל אנו רגילים לחלק את מאמצינו לשינוי א. לשינוי המציאות ב. לשינוי התייחסות. ונדמה שבמציאות כעת שינוי המציאות לא נמצא בידינו, ולכן נשאר לנו מרחב גדול של שינוי ההתייחסות.

להלן כמה נקודות שיכולות לסייע לכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד לפי מה שהוא מתחבר אליו ולפי יכולותיו.

1. פרספקטיבה - היכולת לראות את הדברים במבט על, בהבנה שהזמן לא יכול להיעצר, ויותר מכך, הוא גם לא מתחיל ומסתיים כאן ועכשיו. אנו כעת בפסיק קטן בתוך מרחב של חיים ולכל אירוע יש תאריך תפוגה.

2. נורמליזציה - הכלל במצבי חירום אומר כך: "כל התנהלות לא נורמלית במצב לא נורמלי היא נורמלית". ולכן, כל תגובה והתנהלות שלנו או של מי שבסביבתנו, היא בגדר הנורמלית ולגיטימית. זה הזמן לא להיות ביקורתי כלפי עצמי או אחרים ביחס לבחירתם הלא מודעת כיצד להתמודד עם הלחצים שהמצב מייצר.

3. צמיחה - דווקא בעתות משבר מתגלים כוחות וכישורים, שבמצב שגרה לא באים לידי ביטוי. ולכן נאפשר לכוחות אלו להופיע מתוכנו בעזרת הידיעה שיש בנו פוטנציאל לצמיחה דווקא מתוך רגעי משבר. ניתן להאיר גם בסביבתנו את נקודות האור שמתגלים בהם "מה שמואר גדל".

4. עשייה - יש לבנות מעטפת של שגרת עשייה גם בתוך חוסר הוודאות. זה הזמן לתחביבים, נתינה, ספורט, נשימות עמוקות, שיח עם חברים וכו'. תוך כדי מאמץ על שמירה של שגרת יום באכילה מסודרת ובריאה, שינה מספקת, תפילה ועשייה מבורכת.

בברכת "ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור".