במצוות ירושת הארץ הציווי הוא להתיישב בה ולהקים בה את שלטוננו ואכן, עשינו את זאת. הקמנו מדינה, יש לנו את כל מרחבי הארץ שכבר זכינו בהם ובעזרת ה' נזכה בשלמות לדברים הנוספים, אבל יש לנו עוד מלחמה שאנחנו כרגע מצויים בה. באו עלינו להכותינו, ואנחנו נשיב מלחמה שערה.

בנות ישראל הגדולות והחשובות, אתן שבינה יתרה נתן לכן הקב"ה- אתן עקרות הבית. עיקר הבית. אתן בונות את העוצמות היותר גדולות של הבעלים, של הילדים ושל כל בני ישראל שנמצאים כרגע בחזית.

הרב אייזמן ששכל את שני נכדיו בקרב מול המחבלים בדרום, ישי ונעם סלוטקי הי"ד, מדגיש את משמעות החוסן שבעורף ופונה אל הנשים:

"ככל שהלוחמים מרגישים ביטחון גדול יותר ושהעורף חזק יותר כך קל להם יותר לבצע את משימתם. בקדושתכן, בכוחכן, באמונתכן העמוק, בקשר הישיר שלכן עם הקב"ה, תפעילו את כוחכן, תמשיכו להקרין, תמשכו להשפיע ולתת אנרגיות חיוביות לכולנו! בעזרת ה' עם הכוחות ההאלה נצליח לעזור לעם ישראל לחזור לעצמו בכוחו הגדול ובישועתו הגדולה".

שהקב"ה ייתן לכולם את הכוחות הגדולות את ההצלחה הנפלאה את הנחישות הגדולה ובעזרת ה' נעשה ונצליח.

לפרטים ולהרשמה למרכז למשפחה של מכללת אורות ישראל לחצו כאן