הרב אליהו זיני
הרב אליהו זיניצילום: ללא

בימים כה קשים לעמנו, אחרי טרגדיה שזמן רב לא ראינו כמותה, התאחד עמנו בצורה נפלאה. ללא היסוס ולו לרגע, הוא שם בצד את כל חילוקי הדעות, וכארי ממש קם להגן על עצמו, על כולנו, כאיש אחד.

דבר אחד בלבד עמד לנגד עיניו, וב"ה עדיין עומד, והוא ההגנה על עמנו ועל מדינתנו. והנה שאנשים כמוך או פוליטיקאים המחפשים כותרות או השגת אינטרסים אישיים ומפלגתיים, מנצלים את המועקה כדי לעורר דיונים ומחלוקות אידיאולוגיות, ערכיות, פוליטיות או אחרות בשעה שהעם מחפש אחדות וגיבוש.

חייך הפרטיים ידועים לכל הצבור, ועבור עם ה' הם רחוקים מלהיות מה שאנו מקוויה ומה שהקב"ה רוצה. אבל שמנו כולנו את כל זה בצד, כי השעה היא שעת סכנה. ומה אתה עושה ביחד עם עוד דמויות דתיות בקושי לשליש ולרביע? מעורר מחדש בעיית הלהטבי"ם ופיצויים כלכליים אלו או אחרים, לאלה מתוכן שמגמות חילוניות חולניות של מדינתנו הביאו אותם לחשוב שנטיותיהם ראויות להכרה מוסרית, ואף יותר ממוסרית, להכרה לאומית משפטית.

בשעת מלחמה וסכנה לא אגרר לדיונים אנטרופולוגים ופילוסופיים וכל שכן דתיים, אבל אם כבר אתה מבקש 'אי הבדלה בין דם לדם', גם אנו מבקשים אי הבדלה כזו. הלא בקשתך מקוממת אנשים המאמינים בה' ובתורתו, ורבים רבים מאד מהם נמצאים בקו הראשון של צה"ל, והם מאמינים בכל לבם שמעשה הלהטבי"ם מסכן את כל עמנו ועלול ח"ו להפיל חללים.

אין זה משנה אם אינך מאמין בכך, אך נא כבד אותם ואת אמונתם, ואל תפגע פסיכולוגית, רוחנית וערכית בהם בשעה שהם מראים מסירות נפש עילאית ללא כל הבחנה, מסירות שכדוגמתה ספק אם נראתה מאז בית ראשון! חלוק להם לפחות מעט כבוד והתייחסות ראויה, אל תשבור את רוחם, ואל תתן להם לחוש שגם עתה מול טילי נ"ט ושאר נשק קטלני, הם שרויים עוד במחלוקת עם חלק מחבריהם!

אם הייתי נכנס לדיון עקרוני, הייתי אומר לך: מה שייך לדון בפיצויים כספיים אלו או אחרים בשעת שאחים מסכנים את חייהם? רואים שככל הנראה אינך משרת בקו ראשון! הלא אף לשיטתך, האם לא היית יכול להשאיר את הדיון לאחר היעלמות הסכנה?! וכשבוחנים בקשתך למעשה במה היא מתבטאת? בכך שהעם יכיר בסטיות הפסולות בעיני תרבותו בת אלפי שנים של עם קדוש זה, כהתנהגויות קבילות וכשרות לכל דבר, זכויות שכדברי רבותינו ז"ל אפילו בסדום לא העיזו לבקש! ז"א, אינך מבקש צדק, אלא דבר שאין כל עניין ברגעים אלה, ואם כן הנך בא לנצל בצורה אומללה ואף מחפירה את המצב, תוך פירוט על נימי רגשות לב אפלים, שהעם יכיר בהתנהגותך ככשרה, ובכך אתה רוצה לכפות עלינו מה שלא מקובל על רובו המוחץ של העם הקדוש הזה, ועוד בשעת מלחמה! ואתה הולך לבלבל את המוח של שר הבטחון בשעה שהוא כל כולו שקוע בסילוק הסכנה המרחפת על עצם קיומו של עמנו!

ודובר צה"ל המאויים על ידי מערכת המשפח (בכוונה לא אמרתי משפט, כי אינו משפט), מוצא את עצמו בשעה שחיילים נופלים או נפצעים, נאלץ להתחשב בשגעונותיכם במקום להשיג ציוד שממשלה פושעת וגופים אחרים פושעים לא דאגו שיימצאו בשעת מבחן צבאי! ולדאבוננו אין זו הנקודה הערכית היחידה שמנסים חוגים מסויימים הנבהלים מול פקיחת עיניהם המביאה לאור הטרגדיה הנוראה רבים מאד מבני עמנו לפקוח עיניים ולהתקרב לאמונה ולתורה, ולכן חוגים אלה מתאמצים להשחיל בתודעה כיום ערכיהם הפסולים כדי למנוע התקרבות זו לקודש.

הייתי יכול לציין שאלפים מתלמידיי ומבני משפחתי נמצאים בקו ראשון, אבל לא אומר כזו, כי כל החיילים היהודים הנמצאים בקו ראשון הם בני משפחתי, הם כולם אחיי ממש, ואני רוצה לדאוג לכולם, ולכן למנוע מהם את הצער העצום שאתה גורם להם בשעות קריטיות אלה, כי הם מאמינים שגילויי עריות שהחריבו כבר את עמנו בבית ראשון, עלולים לפגוע בנו.

לפחות מטעמי כבוד להם ונימוס מינימלי, השאר נא ויכוחים ודיונים קשים אלה לאחר המלחמה, אל תכניס מחלוקת צער ודאבון לב בשעת אחדות מופלאה, ואז תביא על כולנו, כבוד לאומה, כבוד לתורת ה', כבוד לתרבותה ולערכיה הנצחיים, אהבה ואחווה שלום וריעות, וגם ברכה מן השמיים.