מעצר שב"חים
מעצר שב"חיםצילום: דוברות המשטרה

בעקבות המתקפה הרצחנית בדרום מחליט בית המשפט המחוזי בבאר שבע - בפסק דין ראשון - להחמיר את רמת הענישה על פלסטינים, שנתפסים שוהים בישראל ללא היתר, כך דיווח אמוץ שפירא בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח בית המשפט נותן משקל גם לעובדה שהוא נמצא במחוז הדרום, שבו בוצעה חדירת מחבלי החמאס. עד כה היו בתי המשפט גוזרים עונשים מקלים - מאסר על תנאי ולעיתים כמה הימי מאסר בפועל.

לאחר תחילת המלחמה החלה הפרקליטות מבקשת מבתי המשפט לגזור מאסר בפועל בין חודש לחצי שנת מאסר בפועל אך בתי משפט השלום לא נענו, ולכן הפרקליטות הגישה ערעורים.

עכשיו, כאמור, בעקבות כמה ערעורים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, פוסק בית המשפט כי יש להחמיר את מתחם הענישה, ואף יותר מדרישת הפרקליטות, והוא קובע את המתחם בין חודשיים מאסר בפועל לשבעה חודשי מאסר בפועל.

בפסק הדין החדש נכתב: "החל מיום 7.10.23 מצויה ארצנו במלחמה קשה, תחת מתקפת טרור אכזרית ומזוויעה, אשר קטנו מילותינו מלתאר את הרוע, האכזריות והרף הלא ייאמן של מעשי הזוועה. מתקפת הפתע על מדינת ישראל, לרבות על בסיסי ומוצבי צה"ל וישובים אזרחיים, כללה מעשי טבח ורצח, אשר חייבו את מדינת ישראל להכריז על מצב מלחמה ולהתמודד עם מצב החירום המיוחד שנכפה עליה, לרבות על רקע ירי רקטי מסיבי ומתמשך של אלפי רקטות על מדינת ישראל, ובפרט על אזור הדרום".

"במצב דברים זה, אין אלא לקבוע כי הערכים המוגנים במסגרת העבירה של כניסה לישראל שלא כחוק, ביטחון מדינת ישראל ותושביה, וזכותה של המדינה לקבוע מי ייכנס בגבולות שעריה, מקבלים מימד בעל חשיבות יתרה, ומכאן שהפגיעה בערכים מוגנים אלו, צריכה לענישה מחמירה הרבה יותר, לצורך מענה עונשי הולם לפגיעה זו. הדברים מקבלים משנה תוקף משמדובר במצב לוחמה אשר במסגרתו חדרו מחבלים רבים לישראל, ומכאן שהצורך להגן על הגבולות ובביטחון מפני הנכנסים שלא כדין, גובר כמה מונים על המצב שקדם לפתיחת מתקפת הטרור. מסקנה זו יפה ביתר שאת בענייננו, עת החדירה נעשתה בתוך גבולות המחוז הדרומי, ועל כן נדרשת החמרה או בחינה מחודשת של המתחם גם בהקשר של מחוז זה...", לשון פסק הדין.

השופטים כותבים עוד "סבורים אנו, כי המענה העונשי ההולם לצורך ההגנה הרבה הנדרשת בעת הזו על הערכים המוגנים אשר חשיבותם עלתה כמה מונים בשל הנסיבות האמורות, צריך להיות מענה עונשי תקיף ומחמיר יותר מזה אשר עותרת לו המאשימה".