משרד האוצר
משרד האוצרצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הממשלה אישרה הלילה (חמישי) את מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל.

המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ (כשעסקים ביישובי הספר זכאים להחזר מלא על נזק זה כקבוע בחוק) וכן שורת הקלות במתווה החל"ת.

המתווה שאושר כפוף לאישור הכנסת ויובא לאישורה בימים הקרובים.

מענק המשכיות עסקית

על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא מ-18 אלף שקלים עד 400 מיליון ש"ח וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.

לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023.

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 18,000 ש"ח - 300,000 ש"ח בשנה:

עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה. לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק (1,750 שקלים לעסקים עם מחזור של עד 49,800 שקלים בשנה ו-3,300 שקלים לעסקים עם מחזור של עד 120 אלף שקלים) בשנה.

המענק לעסקים עד 300,000 ש"ח
המענק לעסקים עד 300,000 ש"חצילום: משרד האוצר

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300,000 ש"ח - 400 מיליון ש"ח בשנה:

עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז, בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה.

הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 אלף – 100 מיליון שקלים - יהיו כפופים לתקרה של 600 אלף שקלים. לעסקים עם מחזור של 100 – 300 מיליון שקלים - תקרה זו תעלה בהדרגה עד לרמה של 1.2 מיליון שקלים. הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 – 400 מיליון ש"ח יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון שקלים.

רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.

הקלות במתווה החל"ת

- הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה
- הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות
- הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום
- תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים

הקלות אלו יתקיימו בתקופה שבין ה-7.10 ועד ל-30.11 - מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל"ת.