יצחק לקס
יצחק לקסצילום: עופר עמרם

ילדינו האהובים!

אנו נמצאים בימים של התגלות אלוקית ממש.

אך לאחרונה העם כולו היה שסוע ומפולג, רווי במחלוקות על אחדות העם ועל הזהות היהודית שלנו.

והנה במחי יד, באירוע קשה מאד לעם ישראל כולו, הקב"ה איחד את כולנו, וגרם לבירור מוחלט כי יהודי באשר הוא – ימין או שמאל, דתי או חילוני, תומך רפורמה או מתנגד לה, בעיני החמאס והחיזבאלה ושאר אויבנו הוא יהודי ודינו מוות.

ואשר על כן במלחמת מצווה ממש אנו נמצאים. מטרתנו להשמיד להרוג ולאבד את כל אנשי החמאס, ובאותה נשימה גם את החיזבאללה וכל שאר אויבנו, ולא להותיר להם שריד או פליט. ממש כמו לעמלק.

ולא לרחם לא לחשוש ולא לפחוד. גם לא להתבלבל כאשר ילד שנראה תמים מתקרב לעברכם או אישה בוכייה, שכן קיים חשש שהם נושאים חגורת נפץ ומטרתם להרוג אתכם. במצב כזה לירות על מנת להרוג. לא להסס שכן במקום שיש ספק אין ספק!!!

כך גם בבחירה בין להפציץ בית או בית חולים מרחוק, אל מול הבחירה הבלתי סבירה והמסוכנת בנסיבות של כניסה רגלית ולהילחם פנים אל פנים, כדי לא לפגוע ב"בלתי מעורבים".

גם אני מעדיף אלף אימהות בוכיות של החמאס או של חיזבלאה על פני בכי של אמא יהודייה אחת.

חזקו ואמצו. אל תיראו ואל תחתו. ויתקיים בכם ובכל חבריכם הכתוב: "שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם".

ובכלל, תקוותנו שה' ילחם לנו ואנו נחריש.

אוהבים אתכם ומאד ומתגעגעים. שמרו על עצמכם בנינו האהובים יחד עם כל שאר חיילי צה"ל.

אבאמא