הרב יאיר קרטמן
הרב יאיר קרטמןצילום: תורת המדינה

ארגון 'תורת המדינה' הפיק נייר עמדה בנושא הפצצת בית החולים שיפא, מנקודת מבט של מקורות התורה.

בנייר העמדה מציגים המחברים עמדה, כי על בסיס ההנחה, שבית החולים משמש כמחסה למפקדות החמאס, על ישראל מוטלת החובה התורנית והמוסרית להפציץ את בית החולים ולא לסכן את חיילי צה"ל בכיבושו, גם אם כתוצאה מכך ייפגעו אזרחים המשמשים כמגן אנושי לבית החולים.

בנייר מודגש כי הדיון הוא בשאלה של סיכון חייהם של חיילי צה"ל אל מול הפגיעה באזרחי האויב, והוא אינו עוסק במקרה של שבויים הדורש דיון נפרד.

"נייר העמדה משמש גם כמפת דרכים ראשונית, להמשגת עקרונות של מוסר מלחמה יהודי. תקציר עקרונות מוסר הלחימה של נייר העמדה הם: ראשית כל, מצב מלחמתי הוא מאבק בין עם לעם. במלחמה, כל אזרח וכל פרט, הוא חלק מהקולקטיב וממילא הוא חלק מהמלחמה.

שנית, במהלך הלחימה, הניצחון וחיי חיילינו קודמים לחיי אזרחי האויב. אנו מחויבים לשמור על חייהם גם אם כתוצאה מכך יפגעו אזרחי האויב. 'מידתיות' אינה קריטריון תורני ומוסרי מקובל. אסור לסכן חייל יהודי אחד ללא צורך. יש לשמור על חיי חיילינו, גם אם כתוצאה מכך ייפגעו אזרחים רבים של האויב. ההמשגה של המלחמה היא מלחמת הטוב ברע, האור האלוקי בחושך. הנגזרת לרוח הלחימה היא, לחימה בלב שלם ללא פחד, ונכונות למסירות נפש על קדושת השם העם והארץ. יעדי המלחמה הנגזרים מההמשגה הם, ניצחון מוחץ וברור, בצורה היעילה ביותר והחדה ביותר".

מוסיפים בארגון: "המונח 'נקמה', כמרכיב בשיקולי לחימה לאומיים, עומד בבסיס החשיבה התורנית והציונית כאחד. משמעות האמירות הציוניות 'דם יהודי אינו הפקר', ו'לעולם לא עוד', בהקשר למעשי החמאס הנפשעים, מחייבת לפעול מול האויב בצורה חדה וברורה, ולהביא את הנקמה כמרכיב ביעדי הלחימה. ד. עקרון 'הבא להורגך השכם להורגו', גוזר כי ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה. ישות הצוררת את ישראל, וזוממת להשמידם, יש לצאת עליה למלחמה יזומה.

כמו כן, ההגדרה העצמית של הישות החמאסית, עניינה השמדת ישראל כמדינת יהודית. ישות ציבורית המתקיימת בגבולות ארץ ישראל שתודעתה היא אנטי ישראלית, ורוב מוחלט של אזרחיה מחזיק בתודעה זו, מומשגת במקורות התורה כהמשך דרכם של 'שבעה עממים', ושל 'עמלק'. הגדרה זו גוזרת מוסר מלחמה ייחודי".

לסיום אומרים בארגון: "תורת הלחימה של החמאס מערבת במודע את האזרחים בלחימה. הוא בונה את מפקדותיו באזורים אזרחיים - בבתי חולים, במסגדים, ובבתי ספר.

דומה הדבר לצבא המאייש את כלי מלחמתו – נגמשים וטנקים, באזרחים לצד החיילים, כדי למנוע מהאויב לפגוע בלוחמים. הנהגת עזה אף מטשטשת באופן מכוון את יכולת ההבחנה בין לוחמים לאזרחים, ומסיבה זו מחבלי החמאס נוהגים ללכת ללא מדים. ניצחון ישראל מחייב להילחם בחמאס מבלי לחשוש מפגיעה באזרחיו.

החוק הבין לאומי מתיר לתקוף מטרות צבאיות, גם כאשר הן משתמשות באזרחים כמגן אנושי. על פי אמנת ז'נבה ומה שנקרא חוקי המלחמה הבינלאומיים, אסור לצבא לתקוף מטרות אזרחיות ללא תועלת צבאית. גם על פי אמנות אלו, שימוש באזרחים כמגן אנושי על כוחות צבאיים, אינו מונע את הזכות לפגוע במטרות צבאיות".

לדברי הרב יעקב יקיר, ראש בית המדרש תורת המדינה, מטרת המסמך "ראשית לכל, הנהרה של עמדת התורה, עמדת מוסר הלחימה היהודי מתוך רצון לשמור על חיי חיילינו, מתוך מגמה שעמדות אלו ישמשו כמצפן מוסרי וערכי לכל מנהיג, מפקד, ולוחם". מעבר לכך, אומר הרב יקיר, "לתורה יש מה לומר בדיני מלחמה ומוסר מלחמה, ואך טבעי הוא שבמלחמת קיום של העם היהודי, בה נחשפת שכבת הזהות היהודית הלאומית, התורה תאמר את הדרכתה הערכית לניהול המציאות".