מיקי זוהר
מיקי זוהרצילום: Tomer Neuberg/Flash90

השר מיקי זוהר גיבש מתווה תמיכה יחד עם גופי התרבות והספורט הכולל תמיכה של עד 70% מההכנסות העצמיות של הגוף לפי ממוצע שנתי, 75% מכספי הסיוע יועברו לתשלום לעובדים ולספקים שהועסקו בגופי התרבות קודם המלחמה.

מתווה המשרד נועד לסייע לגופים שנפגעו בזמן המלחמה, וגובש בסדרת דיוני חירום שערך שר התרבות והספורט והצוות המקצועי במשרד יחד עם ראשי עולמות הספורט והתרבות, נציגי הגופים, היוצרים, האיגודים והמנהלות השונות.

המתווה אושר על ידי גורמי המקצוע במשרד התרבות והספורט ובמשרד המשפטים, וכעת יצא להערות הציבור אחרי האישור התקציבי של שר האוצר, החשב הכללי ואגף התקציבים תוך מטרה להגיע לביצוע סופי כבר בשבוע הקרוב.

במסגרת המתווה, הגופים יקבלו סיוע כלכלי בגובה של עד 70% מסך הכנסותיהם העצמיות לפי הממוצע שנתי ולא יותר מההפסד הצפוי. בנוסף, לפחות 75% מהסיוע שיקבלו הגופים יועבר לעובדים ולספקי השירותים לאירועי התרבות, שהועסקו במהלך שנת 2023 עד למועד פריצתה של המלחמה.

לצד זאת, הגופים הזכאים לסיוע הם אלו שיש להם לפחות 25% הכנסות עצמיות ואיבדו לפחות 25% מהכנסותיהם בהשוואה לממוצע החודשי של השנה הקודמת תוך התייעלות וחיסכון מירבי בהוצאות.

שכרם של עובדי מוסדות נתמכים שמשתכרים למעלה מפי שניים וחצי מהשכר הממוצע במשק - יופחת ב10% לפחות במהלך תקופת החירום.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר כי "כבר בימים הראשונים של המלחמה התגייסו אמנים ואמניות, ספורטאים וספורטאיות מענף התרבות ועולם הספורט לחזק את העורף ואת הלוחמים הגיבורים שלנו ולמאמצי ההסברה בעולם בהתנדבות מלאה ועם ישראל מצדיע להם על כך. עם זאת ובעקבות המצב, נקלעו אנשי וגופי התרבות והספורט לקשיים כלכליים".

"אני גאה לומר שהמתווה שמוצג היום, אותו גיבשנו יחד עם הגופים והאנשים בשטח, ועונה על הצרכים הייחודיים שיש בעולמות התרבות והספורט ביחס לשאר המשק. אני מודה לשר האוצר, לחשב הכללי ולאגף התקציבים על התמיכה, תודה ענקית לצוות העובדות והעובדים המקצועים והמסורים במשרדי ובראשם מנכ"ל המשרד כפיר כהן על עבודתם המאומצת להכנת המתווה שיציל את עתיד התרבות והספורט בישראל".