בית משפט
בית משפטצילום: איסטוק

מנהל בתי המשפט השופט מיכאל שפיצר חיזק הערב את הוראת נציבת שב"ס ובאיגרת שהופנתה אל כל השופטים והשופטות בנושא דיוני היוועדות חזותית, הבהיר כי בדיונים משפטיים המתקיימים בווידאו יוצבו רק סמלי מדינה.

"ביקורת על התנהלות בתי המשפט היא חשובה וראויה, אך עליה להיעשות בצורה הולמת ומכבדת. הרשות השופטת רואה בחומרה התבטאויות כלפי שופטים בשל ביצוע מלאכתם", ציין.

כזכור שופט המעצרים איתי הרמלין, דרש לפני כעשרה ימים מנציג יחידת נחשון באולם בית המשפט, להוריד כיתוב ממסך ועידת הוידאו שבו נכתב: "צה"ל ינצח" ואחר כך "עם ישראל חי".

דיוני המעצרים מתקיימים באמצעי וידאו ממוחשבים והשופט הרמלין דרש גם להוריד את דגל ישראל - וזאת למרות שבשב"ס הסבירו לו כי מדובר במסרים שנקבעו על ידי הארגון והם נועדו לעודד גם את יחידתם שלהם שספגה אבידות.

הרמלין גם דרש להסיר את דגל ישראל מועידת הוידאו - למרות שנציגי היחידה ציינו בפניו כי הוא עצמו יושב כשמאחוריו סמלים רשמיים של המדינה.

בדבריו הוסיף שפיצר כי "הרשות השופטת עושה שימוש דרך קבע בסמל המדינה ובדגל ישראל באולמות המשפט. כך גם בדיוני מעצר הנערכים באולמות בתי המשפט בהם מתקיים הדיון בהיוועדות חזותית. מובהר בזה כי יש לציין את זהות מתקן הכליאה ממנו מתבצע הדיון בפועל בלבד. בנוסף לדגל הניצב באולם, ניתן להציב את דגל ישראל גם בבית המעצר".

"על רקע הפרסומים הנוגעים להליכי מעצר הנדונים בדרך של ויעוד חזותי, ובשים לב לכך שנוכח מצב החירום המיוחד השימוש בהליכי ויעוד חזותי הולך וגובר גם בתחומי משפט נוספים, אני מבקש לעדכנכם כי יש בכוונתנו לפעול אל מול הגורמים השונים לקביעת העקרונות המנחים את הצדדים בדיונים מסוג זה", כתב מנהל בתי המשפט.

"שופטי ישראל עושים מלאכתם נאמנה, ללא מורא וללא משוא פנים בעיתות חירום כמו גם בימי שיגרה", סיכם.

הבוקר הורתה נציבת שב"ס, רב-גונדר קטי פרי, את צוותי יחידת נחשון - יחידת ליווי המעצרים של שירות בתי הסוהר - לקיים את כל הדיונים המשפטיים על רקע סמלי המדינה ודגל ישראל בלבד.

שי גליק מנכ"ל 'בצלמו' בירך על ההחלטה. "מצפים שהנציב יקבע חד משמעית שהשופט איתי הלמן שגה ופגע קשות בסמל המדינה ובעובדי השבס ואף יקח אחריות על כך ויתנצל על כך".