עד הניצחון, כל אחד יכול להשתתף
עד הניצחון, כל אחד יכול להשתתףבלילה שירה עמי

זה התחיל בהודעה שהופצה ברשת, לפיה מפקד בכיר שנלחם עם חייליו בעזה - מפציר בציבור ללמוד תורה בשעות הלילה הקטנות, "כי אז יש פחות זכויות בעולם, ואלו הן ממש השעות החשובות בלחימה".

בינתיים, התברר שהמפקד שצוטט לא אמר את הדברים האלה במדויק, אבל רוח הדברים נותרה במלא הודה! בזמן שחיילי צה"ל הגיבורים נלחמים במלחמת המצווה, כל מי שנותר מחוץ לעזה, צריך לתרום את חלקו בלחימה. אנו, לומדי התורה שיודעים ומכירים את כוחה של התורה שהיא מגנא ומצלא חייבים לתת שכם, ולהוסיף בלימוד התורה גם בשעות הלילה הקטנות.

קבוצת אנשי עסקים ירושלמים ביקשה לייצר מערכת, שתתאם את תורנות לומדי התורה בלילה לפי אפשרויות הלומדים, והקימה את מיזם "בלילה שירה עימי". דוד המלך כותב בתהילים (תהלים מ"ב, ט') ששירת המלאכים עם ה' היא רק בלילה, ובפרק ב׳ דחגיגה (חגיגה יב' ב') "אמר ריש לקיש: כל העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום...".

"בלילה שירה עימי" – הוא מיזם שמירה ייחודי בו גם יהודי פשוט, ובוודאי בן תורה יכולים לתרום את חלקם במאמץ הלחימה. מעתה ועד לסיום הלחימה והניצחון, דרושה תורנות לילה בישיבות הקדושות, בבתי הכנסיות ובבתי ישראל מכל החוגים, החצרות והעדות. החל מחצות הלילה ועד שש בבוקר, לזכות חיילי ולוחמי עם ישראל.

האור לא יכבה בהיכלי התורה, בתי הכנסיות ובתי ישראל

בכל ישיבה, בית ומקום תורה, יחולק הלילה למשמרות לימוד תורה לזכות חיילי עם ישראל, שנלחמים במסירות נפש במהלך הלילה וזקוקים למטריית הגנה של לימוד התורה הקדושה. באתר ניתן להוריד קובץ לתלייה בבית הכנסת או בבית המדרש ולאחר שמתמלא, אפשר לשלוח אל מערכת המיזם כדי לעדכן את שעות התורה שהצטברו לזכות החיילים.

  • להרשמה ללימוד באתר: לחץ כאן
  • להרשמה ללימוד באמצעות הוואטסאפ: לחץ כאן
  • להרשמה ללימוד בטלפון: 058-6060000

במיזם שותף שלמה קקון מחברת MESERGO, שרתם את מערכות החברה לצורך הפעילות.