הראשון לציון הרב יצחק יוסף נשא דברים בישיבה התיכונית מצפה יריחו באירוע 'מכרז הש"ס' השנתי להצלחת עם ישראל במלחמה, במעמד ראש הישיבה הרב שבתי סבתו.

"תכוונו שהלימוד יהיה להצלחת החיילים שלנו שמוסרים את הנפש. ביקרתי בבסיסים ולא יאומן איך הם מוסרים את הנפש. הרבה הרבה דתיים שמוסרים את הנפש נמצאים שם, כיפות לבנות ושחורות. במטוסים מפציצים מלמעלה ואנחנו מלמטה מתפללים עליהם", אמר הרב יוסף. "יפלו כל אויבנו תחתיהם, תיפול עליהם אימתה ופחד, עוצו עצה ותופר, ישלח ברכה לכל הפצועים והשבויים".

בפתח דבריו החמיא הרב לבית המדרש במצפה יריחו: "את האחדות שיש כאן בין הספרדים והאשכנזים, מכל החוגים, אין את זה לא בפוניבז ולא בסלבודקא, יש את זה פה בן פורת יוסף. ברוך השם. דרך הלימוד שלכם נכונה מאוד, להקיף את התורה ולא להצטמצם בסברות ישיבתיות ולדחות במים".

באירוע הסיומים השתתפו 185 תלמידים שזכו לסיים מסכת ויחד למדו את הש"ס כולו. סיום הש"ס הוקדש להצלחת חיילי צה"ל במלחמה והחזרת השבויים במהרה. "רבים מהתלמידים עמלו בחופש ובתקופת המלחמה ששהו בביתם על מנת לסיים את המסכת כדי להקדיש את הלימוד להצלחת הלוחמים", אומרים בישיבה.