משטרה בבני ברק. ארכיון
משטרה בבני ברק. ארכיוןצילום: דוברות השומרים בני ברק

ראשי הישיבה שתלמידיה חשודים, לכאורה, בהשתתפות בתקיפת חיילי מילואים בשני אירועים בבני ברק התנצלו בפני אחד החיילים.

במקביל, עצרה המשטרה חשוד באחד ממקרי התקיפה, תושב העיר כבן 23.

על פי בקשת המשטרה ובהסכמת החייל שהותקף נוצר קשר ישיר בין הרבנים לחייל ובו הם הביעו את התנצלותם על התקרית והבהירו כי זו אינה דרכם וכי הם מגנים ומוקיעים את האירוע בפרט ובכלל כל גילויי אלימות מצד תלמידי הישיבה כלפי חיילים או כל גורם אחר.

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו גינה מוקדם יותר את תוקפי החיילים. "בימים אלו כאשר אנחנו במלחמה קשה מול מבקשי רעתינו, מול אויב אכזר המבקש נפש כל יהודי. משפחות שלמות בכל רחבי הארץ לא ישנות כבר לילות שלמים כי ילדיהם יצאו במסירות נפש להגן על עם ישראל וללכת למלחמת מצווה על המשך קיומנו כאן.

"כל אחד ואחד מאיתנו שלא נמצא שם בעומק השטח צריך לחשוב מה הוא יכול לעשות לתועלת ולזכות אותם קדושים שמחרפים את נפשם עבור עם ישראל.

בהמשך החריף מילותיו. "תקיפה של חייל או אפילו דיבור בצורה לא מכובדת כלפיו הוא דבר שלא יעלה על הדעת ועל כל אחד להוקיע מעשים כאלו גם כאשר הם נעשים בשוליים של השוליים. כל אחד ואחד צריך להוקיר אותם בכל דרך ומי שלא מבין כמה הכרת הטוב חייבים אנו, צריך לעשות בדק בית עם עצמו.

"בשבועות האחרונים אני שומע בבתי האבלים עוד ועוד סיפורים אשר ממחישים את ההקרבה העצומה של חיילינו. חובת כל מי שאינו בין המחרפים נפשם להוסיף תורה, תפילה ומעשים טובים להצלחתם למען כל העם היושב בציון. נייחל לשובם של כלל כוחות הביטחון בשלום לביתם לאחר הניצחון על מבקשי רעתנו בסייעתא דשמיא".

בעיריית בני ברק תקפו גם כן את המעשה. "הותקף חייל חרדי תושב העיר המשרת בצה"ל, על ידי מספר בני נוער הנמנים עם פלג קיצוני וככל הנראה אינם תושבי העיר. מדובר במקרה חמור אותו מוקיעה בני ברק ומגנה בכל פה. צוותי השיטור הונחו לפעול מיידית ולהביא למעצר החשודים ולנקיטת הליכים. בני ברק מוקירה ומעצימה את הלוחמים המוסרים נפש למען העם והארץ. אין ולא תהיה להתנהגות פסולה זו כל דריסת רגל בעירנו".

יו"ר יהדות התורה השר יצחק גולדקנופף גינה את התקיפה ואמר: ‏"אני מגנה בחריפות את התקיפה של החייל החרדי בבני ברק ע"י גורמים משולי המחנה. 'ואהבת לרעך כמוך' נאמר על כל יהודי באשר הוא, על אחת כמה וכמה על חיילי צה"ל הגיבורים, המחרפים את נפשם בימים אלה להגנת העם והארץ. אני סומך על רשויות החוק שיעצרו במהרה את הפורעים, וימצו איתם את הדין".