יואל אשר עם מתנדב השומרים
יואל אשר עם מתנדב השומריםצילום: דוברות

מתנדבי ארגון 'השומרים' בבני ברק שלחו שי לסרן במיל' יואל אשר שהותקף השבוע בבני ברק על ידי קיצונים לאחר שעבר לידם כשהוא עם מדי צה"ל.

ייממה לאחר שהותקף, הגיע איציק דדון מ'השומרים' ומסר לו בשם הארגון מכתב עם מתנה מיוחדת.

במכתב עליו חתמו מנכ"ל ורב הארגון נכתב: "אליך יואל אשר היקר. מזועזעים מההתנהגות הברברית שהופנתה כלפיך ומוקיעים את כל השותפים למעשה הבזוי. אלימות דרכם של החלשים היא, של העשבים השוטים היונקים מתחתית השוליים".

"מכאן, מאתנו - ארגון השומרים ב"ב, מכל תושבי העיר, חיבוק גדול לך ולכל המשרתים בצבא העם והארץ. גאים בך, מעריכים ומוקירים את פועלך ומתפללים להצלחתך. אחינו, חזק וברוך!", נכתב לסיום.

באותו הערב הותקפו שני חיילים מילואים שעברו בבני ברק עם מדים. המשטרה עצרה חשוד באחד ממקרי התקיפה, תושב העיר כבן 23.

ראשי הישיבה שתלמידיה חשודים, לכאורה, בהשתתפות בתקיפת חיילי המילואים, התנצלו בפני אחד מהם על פי בקשת המשטרה ובהסכמת החייל שהותקף.

הרבנים הביעו את התנצלותם על התקרית והבהירו כי זו אינה דרכם וכי הם מגנים ומוקיעים את האירוע בפרט ובכלל כל גילויי אלימות מצד תלמידי הישיבה כלפי חיילים או כל גורם אחר.

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו גינה לאחר האירוע את תוקפי החיילים. "בימים אלו כאשר אנחנו במלחמה קשה מול מבקשי רעתינו, מול אויב אכזר המבקש נפש כל יהודי. משפחות שלמות בכל רחבי הארץ לא ישנות כבר לילות שלמים כי ילדיהם יצאו במסירות נפש להגן על עם ישראל וללכת למלחמת מצווה על המשך קיומנו כאן".

"כל אחד ואחד מאיתנו שלא נמצא שם בעומק השטח צריך לחשוב מה הוא יכול לעשות לתועלת ולזכות אותם קדושים שמחרפים את נפשם עבור עם ישראל", הוסיף.

בהמשך החריף מילותיו. "תקיפה של חייל או אפילו דיבור בצורה לא מכובדת כלפיו הוא דבר שלא יעלה על הדעת ועל כל אחד להוקיע מעשים כאלו גם כאשר הם נעשים בשוליים של השוליים. כל אחד ואחד צריך להוקיר אותם בכל דרך ומי שלא מבין כמה הכרת הטוב חייבים אנו, צריך לעשות בדק בית עם עצמו".

"בשבועות האחרונים אני שומע בבתי האבלים עוד ועוד סיפורים אשר ממחישים את ההקרבה העצומה של חיילינו. חובת כל מי שאינו בין המחרפים נפשם להוסיף תורה, תפילה ומעשים טובים להצלחתם למען כל העם היושב בציון. נייחל לשובם של כלל כוחות הביטחון בשלום לביתם לאחר הניצחון על מבקשי רעתנו בסייעתא דשמיא", כתב לסיום הרב לאו.