גיא זוהר ערך בדיקת עובדות למזכ"ל האו"םבאדיבות כאן חדשות