טלפון
טלפוןצילום: איסטוק

הקרב החרדי נגד האינטרנט: בבית מדרש חסידי בירושלים נתלתה מודעה חריגה לפיה אדם שיוציא סמארטפון לא מפוקח בשטח בית הכנסת ייקנס באלף דולר.

"השימוש בטלפון בכל אזור בית המדרש והחצרות, מותר אך ורק בטלפון עם הכשר אמיתי של ועדת הרבנים לענייני תקשורת. איסור גמור להוציא טלפון אחר מכל סוג שהוא", לשון המודעה שנתלתה בבית הכנסת של הרב יצחק מאיר מורגנשטרן.

עוד נאמר במודעה כי "המוציא טלפון ללא הכשר זה, או כל כלי המחובר לוואטסאפ או לאינטרנט (אפילו כלי גדול וחסום לחלוטין שהותר לצורך פרנסה) הרי הוא מתחייב בקנס של 1,000 דולר לכ"ק אדמו"ר שליט"א, כפי תנאי הכניסה לבית המדרש".

לפני שנה פורסם סקר אודות הרגלי השימוש של החברה החרדית באינטרנט. על פי הסקר שערכו 'איגוד האינטרנט הישראלי' ו'המכון החרדי למחקרי מדיניות' התברר כי כ- 80% מהחברה החרדית עושה שימוש באינטרנט, ובכל זאת ל-50% מהם אין חיבור אינטרנט ביתי.

ליטאים משתמשים באינטרנט בהיקף גדול יותר מחסידים ומספרדים, בעוד הספרדים משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד יותר מאחרים.

כ-80% מהמשיבים העידו שהם משתמשים באינטרנט בחיי היום יום. מהסקר עולה שעיקר השימוש נעשה, כאמור, באמצעות מחשב או טאבלט בבית 40.4% אחריו באמצעות המחשב בעבודה 35.5%, הטלפון הנייד 14.7% והשאר באמצעות עמדות אינטרנט בתשלום, מסופי טאבלט בבית הכנסת ועמדות שירות ממשלתיות.