לאחר החזרה מהשבי: המפגש הראשון של רון קריבוי עם הוריולע"מ