הלחימה נמשכתדובר צה"ל

במהלך היום נרשמו מספר חילופי אש בהיתקלויות בין מחבלים לכוחות צה"ל בצפון הרצועה.

במהלך הלילה, תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר מעל ל-50 מטרות בתקיפה נרחבת במרחב ח'אן יונס.

לוחמי צוות קרב חטיבה 551 חיסלו מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור חמאס באזור בית לאהיה באמצעות ירי טנקים ועל ידי הכוונת כלי טיס לתקיפה מהאוויר.

חטיבת האש 215 הפעילה אש ארטילרית והכווינה תקיפות אוויריות בצפון הרצועה. בין התקיפות שהכווינה החטיבה, חוליית מחבלים שארבה לכוחותינו ומסגד ששימש את הגא"פ כמפקדה מבצעית ע"י מטוס קרב.

לוחמי חטיבה 261 (בה"ד 1) הכווינו כלי טיס לתקיפות והשמידו מטרות מהאוויר ומהקרקע. בין המטרות - מחסן אמל"ח, ותשתיות טרור ששימשו להיערכות מחודשת של האויב.

כמו כן, במהלך הלילה, ביצעו כוחות זרוע הים פעילות מבצעית ממוקדת בדרום רצועת עזה, במעגנת ח'אן יונס ובדיר אל בלאח, במסגרתה תקפו באמצעות חימוש מדוייק מטרות צבאיות של ארגון הטרור חמאס, וכן תשתיות וציוד ששימשו את הכוח הימי של הארגון.

לוחמי צוות קרב חטיבה 401, בשיתוף מכלול האש החטיבתי חיסלו חוליות מחבלים והכווינו אש כנגד מטרות טרור בצפון הרצועה.