עמית סוסנה משתחררת מהאשפוזדוברות המרכז הרפואי וולפסון