שחרור חטופים
שחרור חטופיםצילום: Flash90

החטופות הישראליות ששוחררו משבי חמאס מעידות כי עברו חקירות, לעתים אלימות, מצד מחבלי חמאס במהלך שהותן בשבי, כך פורסם הבוקר (שני) בגלי צה"ל.

החקירות עסקו בעיקר בשירות הצבאי של החטופות, בתפקידים שמילאו ובמידע צבאי שיכול היה להיות ברשותן.

הן סיפרו שנחקרו בסוגיה זו באריכות וחלקן העידו שהחקירות בוצעו תוך הפעלת כוח פיזי במטרה להוציא מהן מידע.

לדבריהן, חמאס ניסה להפעיל על חלקן גם שיטת חקירה נוספת. המחבלים חקרו בנפרד שכנות שגרו זו ליד זו, ושאל כל אחת על השירות הצבאי של שכנתה - ובאופן הזה ניסה להצליב בין הגרסאות ולבדוק את אמינותן.