ח"כ אבי מעוז: "התאמצנו להסיח את הדעת מהמציאות שלנו"ערוץ הכנסת