אביגיל בן ארי
אביגיל בן אריאלעד שדות

ההצבעה על תקציב המדינה נערכת בימים אלו ממש ומעוררת סביבה מחלוקות ודיונים סוערים, על תיעדוף וצרכים בעת מלחמה, על השאלה כמה ראוי להעביר תקציבים קואליציוניים בעת הזו, על שיקולים פוליטיים, שיקולים מגזריים,קבוצות לחץ ועוד.

על אף הדיונים הסוערים, ישנו תחום אחד בתוך תקציב המדינה, שנראה פחות "נוצץ" ונמצא פחות בראש הכותרות, ובהיותו כזה, כמעט חומק מתחת לרדאר - תחום החינוך.

למרבה הצער, גם כעת ישנם במערכת הפוליטית אשר פועלים על מנת להכשיר תוספות תקציב לחינוך המוכש"ר – מוכר שאינו רשמי, שם אחר לחינוך פרטי, העורך סינונים ומיונים ואינו מקבל את כלל הילדים אל שורותיו. התקציב המדובר אינו אלא תוספת שניתנה השנה לראשונה לבתי ספר פרטיים והדבר פוגע למעשה בכוחו של החינוך הציבורי כולו. אישרור התקציב מחדש מעלה שוב את הנושא במיוחד לקראת תקציב 2024.

"במיוחד כעת אנו זקוקים לשותפות ואחריות, ולחינוך ממלכתי דתי חזק ויציב. אך במקום לחזק את החינוך הציבורי שלוקח אחריות על כלל הילדים, ישנם גורמים פוליטיים, בראשם שר האוצר סמוטריץ' ושר החינוך קיש, המתעקשים על תוספת תקציבית דווקא לחינוך הפרטי והממיין", אומר שמואל שטח, מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה.

"חשוב להבין, התוספת בתקציב לחינוך המוכש"ר פוגעת בחינוך הממלכתי דתי. כאשר מוסדות ממיינים זוכים לתקצוב גבוה, אוכלוסיות חזקות עוזבות את בתי הספר הממלכתיים ונשארים בהם ילדים מרקע סוציו אקונומי נמוך, ילדים עם צרכים מיוחדים ואחרים, שסוננו מבתי הספר הפרטיים ה'חזקים' לכאורה", מוסיף שטח.

אביגיל בן ארי, ראש תחום קהילות בתנועת נאמני תורה ועבודה מוסיפה כי: "חוזקו של החינוך הדתי נשען במידה רבה על היכולת שלו להתחרות עם מוסדות מוכרים שאינם רשמיים. בית ספר של רשת "שובו", למשל, יכול לסנן תלמידים כראות עיניו. מי שכמובן ייקח, בצדק, את האחריות על אותם תלמידים, הוא הממ"ד הסמוך לו, אשר מחויב לקבל את כלל התלמידים. לא יתכן שדווקא חברי כנסת שילדיהם לומדים בממ"ד, יתגמלו את החינוך הפרטי והמסנן באופן שיקשה על הממ"ד הציבורי להוביל בתחרות. חובה לחזק את החינוך הממלכתי הדתי ולא להחלישו. חשוב להבין, עם זאת, שחיזוק החינוך הפרטי יפגע בכל החינוך הממלכתי במדינת ישראל ולא רק בחמ"ד ולכן הדבר צריך להדאיג את כלל המגזרים.".

שטח מצביע על בעיה נוספת בתקצוב העודף למוסדות הפרטיים הממיינים, והיא הרחקת הציבור המסורתי מן החינוך הדתי.

"כאשר נוצרים פערים חברתיים בין מוסדות, הציבור הדתי המבוסס עובר לחינוך האליטיסטי ומשלם יותר, ואילו הציבור המסורתי מסונן ממוסדות אליטיסטיים ומעדיף, בסופו של יום, לברוח לחינוך חילוני. גם הממ"ד המצליח ביותר לא יכול לעמוד בתחרות עם בית ספר ממיין שזוכה לתוספת תקציבית".

שטח מוסיף כי "177 מיליון ש"ח יינתנו כתוספת לטובת החינוך המוכר שאינו רשמי, הפרטי. מדובר בכסף רב והוא יגדיל, הלכה למעשה, פערים חברתיים ויפגע דווקא באוכלוסיות החלשות במגזר הדתי והחרדי. דווקא בתקופה זו אנו זקוקים לחינוך ציבורי ואחראי ולא להגדלת תקציבים למוסדות פרטיים המחלקים אותנו לעדות ומעמדות. אסור לתת לזה לקרות. אך גם אם כרגע קשה לעצור כסף שהובטח, חברי הכנסת הדתיים צריכים לוודא שלפחות בתקציב 2024 לא תחזור התוספת הזו, אשר מחלישה את המוסדות בהם לומדים ילדיהם בחמ"ד""

לחזר את החינוך הממלכתי דתי

נאמני תורה ועבודה