עימות בדוכן הנואמים: ח"כ שיר הורדה מהבמהערוץ הכנסת