ריקודים בישיבת בית אל לאחר הדלקת נר ראשון של חנוכהאתר ישיבה