הרב שמואל שילה מדליק נרות ברחובה של עירבאדיבות המצלם

אלפי בני הישיבות מהציונות הדתית מגויסים למלחמה, אך יחד עם זאת, אלפים רבים נותרו בישיבות וחגגו הערב את חג החנוכה.

תלמידי הישיבה הגבוהה במגדל העמק יצאו עם ראש המוסדות הרב שניאור קץ להדלקת נרות ברחובה של עיר וחלוקת סופגניות וערכות להדלקת נרות. את ההדלקה ערך הרב שמואל שילה, ר"מ בישיבה.

גם במכינת מעוז ובישיבת הכותל שימחו ברחובה של עיר ובישיבת דימונה ערכו ריקודים ברוב עם בישיבה.

מכינת מעוז משמחים ברחובה של עיר
מכינת מעוז משמחים ברחובה של עירצילום: באדיבות הרב ברק עוקבי

ריקודי חנוכה בישיבת דימונהאריאל מלאכי

ריקודי שמחה בישיבת הכותלבאדיבות הרב ראובן טרגין