הרב דרעי בטקס עם משפחות החטופיםבאדיבות המצלם

הרב יהודה דרעי, רבה של באר שבע, נשא דברים בהדלקה המרכזית של מטה החטופים בבית הכנסת הגדול בתל אביב.

"35 שנה אני בעולם הרבנות, דמיינו לעצמכם שאין פינה ואצטדיון שלא הופעתי, הלילה אני מתרגש כפי שמעולם לא התרגשתי בשום כינוס כמו הערב", אמר הרב דרעי.

"גם שדיברתי ביד אליהו בפני עשרת אלפים, פה אני מתרגש יותר, כי אני יודע מה שאתם עוברים. אני יודע את הכאב, אני אפילו לא יכול לדמיין. והנה אתם כאן כדי להדליק נר חנוכה, להודות לה', איפה יש עם כזה שבא להגיד להקב"ה תודה גם שהוא נמצא בעת צרה כזו גדולה".

בתום דבריו בירך הרב דרעי על נר החנוכה הראשון.