הרב עמיחי גורדין
הרב עמיחי גורדיןצילום: ערוץ 7

לוחמות רבות חירפו נפשן בשבת השחורה והארורה ההיא והצילו ממוות ודאי מאות בני אדם. סיפור גבורתן נחרט באותיות של אש וברזל בספר ההיסטוריה של עמנו ולא ימוש מאיתנו לעד.

חוב עצום חבה האומה הישראלית לאותן לוחמות, עשויות ללא חת. לא ניתן להתעלם מהתרומה העצומה של החיילות והלוחמות למלחמה שבה אנו נמצאים מזה כחודשיים. תרומתן של רבבות חיילות למכונת המלחמה האדירה של צה"ל חיונית להצלחתה.

ובצד זאת, אסור שהאור הגדול הזה יסנוור את עיננו בבואנו לדון בשאלת היחידות הלוחמות המעורבות. שאלת שילוב נשים בתפקידי לחימה היא שאלה מקצועית הדורשת תשובה מקצועית, שאינה נמצאת בתחום מומחיותו של כותב שורות אלו. עם זאת, שאלת שירות מעורב של נשים וגברים ביחידה לוחמת אחת, נמצאת גם נמצאת בתחום עיסוקו.

השילוב הגובר של לוחמות בצה"ל בעשור האחרון יצר שינויים גדולים בצבא העם ותבע מאיתנו, מחנכי ומחנכות הציונות הדתית, התייחסות לשאלת היחידות הקרביות המעורבות. המציאות המרה לימדה את כולנו, מהרבנים שבקצה הליברלי ביותר עד אלו העומדים בקצה השמרני, כי לא ניתן לשמור על גבולות ההלכה ביחידה קרבית מעורבת. הנחה זו נכונה הן ביחס לגברים והן ביחס לנשים.

מרבית בני הציונות הדתית חיים בחברה מעורבת לכתחילה. רבותינו הגדולים לימדונו שההלכה לא רואה בעייתיות בכך שגברים ונשים יעבדו יחד מתוך כבוד והערכה הדדיים.

עם זאת, בשירות קרבי העירוב בין המינים הוא הרבה יותר פיזי ואינטנסיבי. בשירות קרבי נדרש מגע פיזי בין הלוחמים, לינה משותפת, שמירה משותפת של חייל וחיילת במשמרות של שש שעות בפילבוקס מבודד בלילה, ובמצבי קיצון גם שהות של שבוע בתוך נגמ"ש בלי לצאת, כאשר את הצרכים עושים בשקיות.

מציאות זו אינה תואמת את גדרי ההלכה. כך סבורים כל רבני הציונות הדתית, כך קבע הרב הצבאי הראשי, וכך גם נקבע בפקודות צה"ל המאפשרות לחייל דתי להימנע משירות ביחידה קרבית מעורבת.

יש יחידות שבהן צה"ל התאמץ ויצר מסגרות מגדריות המאפשרות שירות לפי כללי ההלכה. כך בקורס חובלים וכך גם בחיל השיריון. למרבה הצער יש יחידות רבות שבהן למרות שהדבר אפשרי, לא נעשה מאמץ זה ובהן לא ניתן לשמור על גדרי ההלכה.

חיל התותחנים הוא אחד החילות הבולטים, שבהם לא ניתן לשמור על גדרי ההלכה ובשל כך מספר החיילים הדתיים שם זעום. זהו המצב בדיוק גם בגדודי הגנת הגבולות, פלח"צ והגנה אווירית.

לאחרונה פורסמו במספר אמצעי תקשורת מגזריים סיפורן של מספר בנות דתיות המשרתות ביחידות מעורבות. וודאי שכולנו צריכים להצדיע לאותן בנות על מסירות הנפש שלהן ועל תרומתן לצה"ל ולמדינת ישראל. אבל באותה נשימה בדיוק עלינו לזכור כי חייל או חיילת החפצים להקפיד על גדרי ההלכה, אינם יכולים לשרת כיום כלוחם או לוחמת בחיל התותחנים או בגדודים המעורבים.

הציבור הדתי לאומי נמצא כיום עמוק מתחת האלונקה, וחלקו במערכה הקשה גדול בהרבה מחלקו היחסי באוכלוסייה. תהיה זאת טעות היסטורית, אם בדרכו לשמור על הלאום היהודי יזניח הציבור הדתי לאומי את החלק הדתי שלו. תרומתנו לחברה הישראלית אינו רק בציונות שלנו אלא גם בדתיות שלנו. מי שילחם על המדינה וישאיר את התורה לציבור החרדי, יגלה ח"ו בסוף היום שאין לו לא תורה ולא מדינה.