הרב יצחק זילברשטיין
הרב יצחק זילברשטייןצילום: Shlomi Cohen/Flash90

הרב יצחק זילברשטיין, מגדולי הפוסקים בציבור החרדי, שלח הקלטה לחיילים בעזה בה הוא מספר על סגולות להינצל.

"לאחי היקרים הנמצאים בעזה, רוצה אני להגיד כמה סגולות שחז"ל אומרים שהם הגדולות ביותר שיש כדי לנצח, להישאר חי מפני מרעין בישין והרשעים הארורים שבאים לכלותנו", אמר הרב.

הרב הוסיף: "הדבר הראשון - כי אשמרה שבת, אות היא לעולם, השבת זה הברית שכרת. מי שמקבל על עצמו כל חיזוק בעניין השבת, לא לדבר דברים בטלים, כל בני הבית לומדים דברי תורה היא המגינה הכי טובה על האומה, כי אשמרה שבת אל ישמרני. השמירה הכי טובה בעולם זו השבת. להכין מזון טוב ושלום בין הבעל לאשתו.

אדם שרואה אדם דל ומסכן ועוזר לו, אומר הקב"ה: אני עבד שלו. יש אנשים מסכנים בעולם שמקרבים אותם, זה מצווה עצומה.

עוד דבר גדול שהוא סגולה זה כיבוד אב ואם. למען ייטב לך והארכת ימים, על שום מצווה לא נאמר. מי שמכבד מאוד - מלווה ה'. עד היום סובלים מעשיו כי כיבד את אביו בצורה נוראית, עד היום סובלים מהכיבוד אב שלו, עשה שמות".

מסכם הרב: "אחינו היקרים כולנו אתכם, בישיבות מותר לעשות רק דבר אחד - רק להתפלל עבורכם וללמוד תורה, אלף למטה אלף למטה. אלף הלכו לעבודה ואלף הלכו להקב"ה. הזכויות שלומדים בישיבות הולכים אליכם, יש הסכמה, אין היום שום הנחה והפסק, לומדים כביום רגיל".