ג'ורג'ה מלוני
ג'ורג'ה מלוניReuters/ROMA/Sipa USA

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני כבר הצהירה בעבר הצהרות קשות נגד האסלאם וכעת היא מעלה הילוך.

באירוע 'פסטיבל פוליטי' שאורגן על ידי מפלגתה תקפה מלוני את המוסלמים והצהירה: "אין מקום לאסלאם על אדמת אירופה".

"אני רוצה להצביע על בעיה שקיימת בהתאמה בין תרבות האסלאם לבין הערכים והזכויות של האומות שלנו", אמרה מלוני.

לטענתה, "מרכזי התרבות האסלאמים באיטליה ממומנים על ידי ערב הסעודית. באירופה מתקיים תהליך איסלאמיזציה שהולך ומתרחק מהערכים שטיפחנו ואנחנו רוצים לטפח".

באירוע נטל חלק גם ראש ממשלת בריטניה, רישי סונאק, שהמשיך באותו קו וקרא לערוך בחינה מחדש של מדיניות קליטת הפליטים המוסלמים באירופה.

הוא הזהיר שמספרם ההולך וגדל של הפליטים מאיים על השלווה במדינות השונות. "אויבנו הביאו לפתחנו כל מיני אנשים כדי לנסות ולערער את הביטחון שלנו", אמר סונאק.

"אם הבעיה לא תטופל, כמות הפליטים תתגבר, ויום אחד הם יכריעו אותנו ויבטלו את היכולת שלנו לדאוג לעצמנו ולמי שאמת זקוקים לעזרה. אם נצטרך לשם כך לעדכן חקיקה - נחוקק חוקים ונסביר לעולם מדוע צריך לטפל בנושא בצורה הכי חדה וברורה", הוסיף.