הרב יצחק גינזבורג
הרב יצחק גינזבורגצילום: אלעזר ריגר

בגילוי דעת המתפרסם היום (ד') בעלון 'נפלאות' מתייחס הרב יצחק גינזבורג לאירוע בו השמיעו חיילים "שמע ישראל" ברמקול של המסגד בג'נין.

"הכרזת האמונה האמיתית בא-ל אחד, יחוד ה', היא הכרזה אוניברסלית, ובה טמון המפתח לשלום אמת בעולם כולו". ומסביר כי "תפקיד העם היהודי להפיץ את האמונה בה' אחד לכל בני האדם. האמונה ביחוד ה' היא כלל-אנושית... כדאי לכל אדם המאמין בה' אחד, גם מי שאינו יהודי, לומר בכל יום את ההכרזה שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".

הרב גינזבורג מוסיף על פי דברי הרמב"ם כי "לנצרות ולאסלם הועידה ההשגחה העליונה תפקיד חיובי במהלך ההיסטוריה: לנפץ את האלילות הגסה ולהפיץ את האמונה באל אחד, למרות כל העיוות הקיים בדתות אלו, ובכך לסלול את הדרך לגאולה וביאת המשיח. ככל שהעולם מתקדם, מאמיני הנצרות והאסלם יחזרו למקור הטהור ויכירו בדת האמת – זהו היעוד המובטח של ימות המשיח, עם חזון השלום העולמי".

ביחס למלחמה היום, אומר הרב: "הערבים אויבי ישראל באים להרוג ולחמוס ולעשות כל תועבה בשם דת האסלם, כשהם משתמשים במסגדים להסתה ארסית ושפיכות דמים - החל מהמסגדים בהר הבית, מקום המקדש הגזול בידיהם מישראל. על כן יבורכו חיילי ישראל אשר הכריזו "שמע ישראל" במסגד בעין-גנים (ג'נין) , סמל לנצחון עם ישראל על אויביו. מדינה החפצה נצחון תדע להוקיר מעשה כזה!".

הרב מסיים בקריאה ישירה לחיילים להתחזק באמירת שמע ישראל. "יחד ננצח במלחמה בעזרת ה' ובזכות קריאת-שמע", על פי דברי חז"ל "אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם".