הרב דוד פנדל
הרב דוד פנדלצילום: אורי טוסון

"חן המקום על יושביו" - אנשי שדרות אוהבים את העיר שלהם ומתכננים כולם עתיד ענק עם עוד יותר בניה , עוד הייטק, וגם עוד הרבה מאוד תורה!

התושבים יצאו ויחזרו בהנהגת ראש העיר רק כשברור שהמדינה וצה"ל מתכוונים באמת לגמור את המלאכה.

לא שייך לבקש מתושבים לחזור (וגם לא מחיילים להילחם) אלא אם ברור שהחמאס יענש בדבר היחיד שכואב להם - וזה קרקע ורצועת ביטחון ותיקון חטא ההתנתקות!

קשה לדרוש מסירות נפש מכל הציבור שנראה שהמדינה לא מפספסת הזדמנות לפספס את האפשרות לשינוי גבולות ולעודד הגירה מאסיבית מעזה - זה פשוט לא נכון!

הדברים מפורשים בתורה: "ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינים בצידכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה"!

לא נהיה שותפים להפוך את עזה לשטח C - מן "גנין" ענק - כבר ראינו מה קורה כשמפקירים את הארץ ומתכחשים למשימה הלאומית של ירושת הארץ.

גם כשכל התושבים יצאו - מפעלים חיוניים נשארו , כי בשבילם כל יום זה נזק אדיר - גם להם וגם לציבור והעיר צריכה להמשיך- כך גם הישיבות ההסדר בעיר הבינו שתפקידם של בני הישיבה הוא להיות בעיר ולשמור ועל העיר ( נטורי קרתא) ולחזק את החיילים כאן והתושבים שנשארו! ו כתוב בפרשת שבוע "ואת יהודה שלח לפניו" - חז"ל אמרו שלפני הכל שולחים משלחת להקים ישיבה , כי זה חיוני לתשתית!

הישיבות חוזרות מתוך תחושת שליחות - האויב ניסה ללחוץ אבל אנו חוזרים כמו קפיץ עם אנרגיות מחודשות ונחישות גדולה יותר.

מקומם של בני הישיבות זה בחזית - כך מסביר הנצי"ב על הפסוק: "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך" - שאנשי התורה של יששכר דאגו להתמקם דווקא בחזית כי גם הם נלחמים בתורתם - וזו תורת ישיבת ההסדר וזו השליחות של הבחורים שלנו שעוד לא התגייסו - הם גם חיילים!

אנו - בחורי הישיבה חוזרים עכשיו בגאווה גדולה וכמו כל התושבים אנו מאמינים בעתיד העיר הזאת ונחזק ונתחזק ביחד עם כח של תורה משמחת.

אנו נוהגים בשמחת תורה לצאת לרחובות לרקוד מבית כנסת לבית כנסת - המחבלים הפעם לא אפשרו לנו - אבל אנחנו עוד נחזור עם הקפות שניות ושלישיות עם תוספת רוח וכוח!

שידעו כל אויבנו - שדרות חזקה והיא תחזור בגדול בעיתוי הנכון ובזמן המתאים עם רוח גדולה ואיתנה.